Kotihoito

Kotihoitoa ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut.

Ikäihmisten palvelunumero 040 1269 900 

Palvelee kuntalaisia ma-pe klo 8.00 -15.00
Palvelee missä tahansa itseä askarruttavassa asiassa –
yhteyden voi ottaa matalalla kynnyksellä

Palveluohjaus ja neuvonta - ohjaa oikealle ammattilaiselle tarpeesta riippuen.
Palvelunumeroon vastaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen.

Tiedote kotihoidon maksujen muutoksesta 1.7.2021

Kotihoito on tarkoitettu kunnassa asuville toimintarajoitteisille asukkaille, jotka eivät selviydy jokapäiväisistä toiminnoistaan kotona ilman apua. Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on turvata asiakkaille mahdollisimman laadukas, turvallinen ja omatoiminen elämä. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laadittu palvelu- ja hoitosuunnitelma auttavat palvelun tavoitteiden saavuttamista.

Apua järjestettäessä otetaan huomioon avuntarpeen kiireellisyys ja kotihoidon mahdollisuus toteuttaa palvelua yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Kotihoidon apu voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja se voidaan toteuttaa joko asiakkaan kotona tai etähoitona.

Kotihoidon asiakasmaksu perustuu käyntimäärien mukaan. Tilapäisestä asiakaskäynnistä peritään kertamaksu ja säännöllisestä asiakaskäynnistä peritään maksukyvyn, perheen koon ja avuntarpeen mukaan määräytyvä kuukausimaksu, joka lasketaan bruttokuukausitulojen mukaan.

Tavoitteenamme on palvelun nopea mahdollisimman joustava tarjoaminen. Hoidon tarpeen arviointi tehdään enintään kolmen arkipäivän kuluessa ja kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi enintään seitsemän arkivuorokauden kuluessa yhteydenotosta kotihoitoon.

Kotihoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten mukaan. Maksut vahvistetaan vuosittain perusturvalautakunnassa. Maksu määräytyy palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisen kustannuksia.

Kotihoidon laskuihin liittyvissä asioissa ole yhteydessä kotihoidon palvelusihteeriin arkisin ma-pe klo 8.00-10.00 puh.040- 589 1297

Kansalaiset
Sosiaalipalvelut - Kotihoito ja kotipalvelut
avohoito / kotihoito (avohoito)

Kotihoidon tiimin sairaanhoitajat 
Arkisin klo. 13.00-14.30


Heikkilä- Porkkala, HEKE
Heikkilä, Jolkby, Kantvik, Laajakallio, Tolsa, Upinniemi, Porkkala
sairaanhoitaja
puh. 040- 772 8062


Keskusta 1, KEKE 1
Keskusta, Finsbacka, Överby, Vuohimäki
sairaanhoitaja
puh. 040- 841 3875


Keskusta 2, KEKE 2
Gesterby, Lindal, Ravals, Sepänkylä, Veklahti
sairaanhoitaja
puh. 050- 350 3887


Masala, MASA
Luoma, Långvik, Sarfvik, Sundberg
sairaanhoitaja
puh. 040- 528 2071


Veikkola, VEKE
Evitskog, Kylmälä, Lapinkylä, Oitmäki
sairaanhoitaja
puh. 040- 772 8072


Kiireellisissä asioissa
(myös iltaisin ja viikonloppuisin klo 7-22)  
puh. 040-614 9420

Kotihoidon tukipalvelut

Seniorilinja puh. 040-126 9900

Kotiutustiimi klo 7.00-21.00
puh.040- 126 9574

Palvelusihteeri 
puh. 040-589 1297

Postiosoite
PL 20
02401 Kirkkonummi