Kotihoito

Kotihoitoa ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut.

Kotihoito on tarkoitettu kunnassa asuville toimintarajoitteisille asukkaille, jotka eivät selviydy jokapäiväisistä toiminnoistaan kotona ilman apua. Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on turvata asiakkaille mahdollisimman laadukas, turvallinen ja omatoiminen elämä. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laadittu palvelu- ja hoitosuunnitelma auttavat palvelun tavoitteiden saavuttamista.

Apua järjestettäessä otetaan huomioon avuntarpeen kiireellisyys ja kotihoidon mahdollisuus toteuttaa palvelua yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Kotihoidon apu voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Kotihoidon asiakasmaksu perustuu käyntimäärien mukaan. Tilapäisestä asiakaskäynnistä peritään kertamaksu ja säännöllisestä asiakaskäynnistä peritään maksukyvyn, perheen koon ja avuntarpeen mukaan määräytyvä kuukausimaksu, joka lasketaan bruttokuukausitulojen mukaan.

Tavoitteenamme on palvelun nopea mahdollisimman joustava tarjoaminen. Hoidon tarpeen arviointi tehdään enintään kolmen arkipäivän kuluessa ja kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi enintään seitsemän arkivuorokauden kuluessa yhteydenotosta kotihoitoon.

Kansalaiset
Kotihoito ja kotipalvelut
avohoito / kotihoito (avohoito)

Asiakaspalvelu

puh.040-512 8160

klo. 7.00 – 15.00


Postiosoite

PL 20

02401 Kirkkonummi