Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus

Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2022

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta on vuoden 2022 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä 1.3.2022 § 5 hyväksynyt, että kotien ja koulujen yhteistyötä voidaan vahvistaa tukemalla koti- ja kouluyhdistysten toimintaa myös taloudellisesti. Vuodelle 2022 on suomenkielisten opetuspalvelujen käyttösuunnitelmassa 12 000 euron varaus yhdistysten tukemiselle. Hakuaika 16.5.-6.6.2022 klo 12.00.

 Avustusten jakaminen tapahtuu siten, ette kunkin koulun koti- ja kouluyhdistykselle jaetaan 400 euron perusmäärä ja jäljelle jäävä määrä jaetaan koulun oppilasmäärän suhteessa.

 Avustus myönnetään rekisteröidylle koti- ja kouluyhdistykselle. Mikäli yhdistys edustaa useamman koulun huoltajia, on siitä oltava maininta yhdistyksen säännöissä. Tällöin avustus myönnetään kouluittain. Mikäli koululla ei ole rekisteröityä koti- ja kouluyhdistystä, huoltajia kannustetaan perustamaan sellainen.

 Koti- ja kouluyhdistys voi hakea avustusta ainoastaan sähköisellä hakemuksella. Avustushakemukset on toimitettava viimeistään 6.6.2022 klo 12.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

 

Lisätietoja antaa opetustoimen johtaja Leila Kurki, p. 050 337 0479 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi