Koskentorin päiväkoti

Päiväkotimme

Koskentorin päiväkoti sijaitsee Veikkolan keskustassa lähellä Vuorenmäen koulua ja Veikkolan liikuntapuistoa.

Päiväkodin arvot ovat kumppanuus, terve itsetunto ja turvallisuus.

Toimintamme

Tavoitteena on jaetun kasvatustehtävän, kasvatuskumppanuuden syntyminen luottamuksen, kuulemisen, kunnioituksen ja tasa-arvon ilmapiirissä jo heti ensi kohtaamisesta alkaen. Onnistunut, kiireetön ja lempeä hoidon aloitus antaa lapselle hyvän alun päiväkotitaipaleelle ja luo vahvan alustan kunnioittavalle ja luottamukselliselle yhteistyölle huoltajien kanssa.

Tuemme ja kehitämme lasten vertaiskumppanuutta ja vertaisoppimista ensisijaisesti leikin, sadutuksen ja pienryhmätoiminnan keinoin. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmänä pienryhmätoiminta tukee lapsen myönteisen minäkuvan, vahvan itsetunnon, kriittisen pohdinnan, arvioinnin ja kumppanuuden kehittymistä.

Päiväkodissa on käytössä digitaalinen kasvunkansio; peda-net alustalla toimiva kansio, johon lapsen kasvua ja oppimista tallennetaan. Se on myös mainio yhteistyö- ja viestintävälinen päiväkodin ja kodin välillä

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat osa päiväkotimme toimintaa. Koskentorin päiväkodin yhteydessä toimii myös asukaspuisto Veikonvintti.

Koskentorin päiväkoti on mukana Liikkuva varhaiskasvatus ja Aikamatkalla -hankkeissa.

Kerho

Koskentorin kerho tarjoaa lapsilähtöisen, lämpimän ja turvallisen kerhokokemuksen osapäiväistä varhaiskasvatusta tarvitsevalle perheelle. Kerho toimii Koskentorin päiväkodin omassa kerhotilassa, alueen asukaspuiston vieressä.

Kerhossa yhtenä tärkeänä tavoitteena on ottaa ensimmäiset askeleet kohti varhaiskasvatusta myönteisten ja mukavien kokemusten kautta. Tuemme vahvasti sosiaalisten taitojen kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoja, samalla opitaan oman toiminnan ohjausta ja arjen taitoja turvallisesti pienessä ryhmässä.

Kerhon ohjelmassa on säännöllisesti luonnossa liikkumista, ulkoilua ja monipuolisesti ohjattuja hetkiä. Kerho osallistuu myös aktiivisesti päiväkodin toimintaan ja tekee yhteistyötä asukaspuisto Veikonvintin kanssa.

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Ikä Puhelinnumero
Vuorimännyt 0-3 040 126 9435
Lehtikuuset 0-5 040 126 9436
Kotipihlajat 3-5 040 126 9437
Tervalepät 3-5 040 534 8753
Kerho 2-5 050 534 0255

Aukioloaika:
klo 6.30 - 17.30

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Pihtakuja 4
02880 Veikkola

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Kirsi Kreutzman
040 126 9516

Varajohtaja:
Anne Paananen
040 126 9508

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Anne Toivio
040 126 9647

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Varhaiskasvatuksen kuraattori: 
Patricia Envall
040 589 3063