Koronavirustautiin sairastuneille mahdollisuus tartuntatautipäivärahaan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksella

10.03.2022 14:12

Kategoria: Koronatilanne Perusturva

Väliaikaisen sairasvakuutuslain muutoksen myötä tartuntatautipäivärahan saaminen ansionmenetyksen korvaamiseksi ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöstä työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä, vaan se voidaan myöntää myös muunlaisen terveydenhuollon selvityksen perusteella. Lisäksi hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Uutta lakia sovelletaan takautuen poissaoloihin, jotka ovat alkaneet 1.1.2022 tai sen jälkeen. Laki on voimassa 30.6.2022 saakka.

Käytäntö koskee tapauksia, joissa työstä poissaolo on tarpeen tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi, eikä töitä ole mahdollista tehdä esim. etätyönä. Jos koronapositiivinen työntekijä on työkykyinen, tulee hänen sopia työnantajan kanssa töiden tekemisestä etätyönä, jos työtehtävät tämän mahdollistavat. Oikeus tartuntatautipäivärahaan on myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on todettu koronatartunta eikä hän voi mennä kouluun tai päiväkotiin ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. 

Miten saan todistuksen?

Jotta todistus voidaan kirjoittaa, sinulla tai huollettavallasi tulee olla laboratoriovarmistettu PCR- tai antigeenitestillä todettu koronatartunta.

Uusia säännöksiä sovelletaan takautuvasti, joten Kela voi hyväksyä myös takautuvalle ajalle kirjoitetun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksen, kun ansiotyöstä poissaolo on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Voit pyytää todistusta työterveyshuollostasi tai soittamalla terveysaseman takaisinsoittopalveluun.

Terveysaseman takaisinsoittopalvelu: 09 29683401 ma - to 8.00 - 15.30 ja pe 8.00 - 15.00. 

Mikä tartuntatautipäiväraha?

Kelan myöntämä tartuntatautipäiväraha korvaa ansiotulon menetyksen täysimääräisenä, kun sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Väliaikaisen sairausvakuutuslain muutoksen vuoksi voit saada tartuntatautipäivärahaa myös silloin, kun sinulla on terveydenhuollosta saatu todistus, jonka mukaan sinulla on luotettavasti todettu koronavirustartunta eikä ansiotyöhön osallistuminen ole suositeltavaa koronavirustartunnan leviämisriskin takia. Lue lisää Kelan sivuilta.

majakkalogo