Koronavirusepidemia leviämisvaiheessa koko Uudellamaalla - uusia rajoituksia ja suosituksia myös Kirkkonummelle

27.11.2020 16:01

Kategoria: Kulttuuri Nuoriso- ja liikuntapalvelut Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Palvelut Perusturva

Uusimaa on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella tartuntojen ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon ajalta on 161,1/100 000 asukasta kohden, ja myös sairaalahoidossa olevien koronavirukseen sairastuneiden määrä on kasvanut viime päivinä nopeasti.

Kirkkonummen kunnassa otetaan käyttöön seuraavat koronarajoitukset:

Yleisötilaisuudet

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet kielletään aluehallintoviraston päätöksellä ajalla 30.11.-20.12.

Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Enintään 10 hengen tilaisuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina, kun se on mahdollista.

Julkiset tilat

Kunta sulkee yleisölle avoimet sen hallinnoimat alla mainitut julkiset tilat. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Suljettavat tilat:

·        kirjastot

·        nuorisotilat

·        uimahalli

·        väestönsuojan liikuntahalli, muut sisäliikuntatilat ja koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö

·        kuntosalit

·        asukaspuistot

·        varhaiskasvatuksen kerhot

·        kunnantalo, asiointi ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa

Koulujen iltapäiväkerhotoiminta jatkuu.

Kirjasto tarjoaa lainattavan aineiston noutopalvelua ja palautusmahdollisuutta. Kirjasto tiedottaa toiminnasta tarkemmin erikseen.

Kunnantalolla asiointi tapahtuu joko ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa. Ajanvaraukset puhelimitse numerosta 040 1269 605 (vahtimestari) tai palvelupisteestä numerosta 09 2967 2220. Ovikello sijaitsee Aseman Ostarin puoleisella sivuovella.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.-20.12.2020

Ryhmäharrastustoiminta

Kunnan järjestämä alle 20-vuotta täyttäneiden sisätiloissa ja 20-vuotta täyttäneiden sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä. Myös ulkotilojen pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.   

Musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin ohjeistusten mukaisista opetuksen järjestelyistä. Myös liikuntapalvelut tiedottaa lähipäivinä asiakkaitaan tarkemmin, joko puhelimitse tai sähköpostitse ohjatun liikunnan järjestelyistä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Kunta suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.-20.12.2020.

Opetuksen järjestäminen

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen viimeistään 3.12.2020 lukukauden loppuun 31.12.2020 asti.

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet kuitenkin turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mukaan lukien ympärivuorokautistahoitoa ja hoivaa antavat yksiköt:

·        sisällä vierailijoiden määrää ja vierailujen kestoa rajataan. Näitä valvotaan. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä on yksiköiden nettisivuilla tai ottamalla yhteyttä yksikköön.

·        lisäksi suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.-20.12.2020.

Ravitsemusliikkeet

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen: valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Kunta jakaa kasvomaskeja yläkoulujen oppilaille

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille; kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Koulut jakavat maskeja yläkoulujen oppilaille maanantaista alkaen. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan maskia tai visiiriä. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Kirkkonummen kunta kehottaa noudattamaan tarkasti seuraavia Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän antamia suosituksia:

Kasvomaskin käytön suositukset yli 15-vuotiaille

·        julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille

·        julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa

·        yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

·        toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuoristyössä

·        harrastustoiminnassa

·        työpaikoilla

·        sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas ja asiakastyössä.

Kunta painottaa, että kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa. Maskia ei kuitenkaan tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este. 

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Maskia tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Yksityistilaisuudet

Suositellaan lähikontaktien rajoittamista saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) hautajais- ja muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Suositus on voimassa 30.11. – 20.12.2020.

Tartunnan saaneet ja sairastunutta hoitavat henkilöt

Tartunnan saaneita ja sairastunutta hoitavia henkilöitä suositellaan noudattamaan THL:n ohjeita koronavirukseen sairastuneelle ja sairastunutta hoitaville.

Majakkalogo