Koronarokotusten tilanne 20.4.2021

20.04.2021 13:26

Kategoria: Koronatilanne Perusturva

Alla olevassa kuvassa on Kirkkonummen koronarokotusten tilanne 20.4.2021

 

Ensimmäisen rokotteen on tähän mennessä saanut 8564 ja toisen rokotteen 807 kuntalaista. Kaikki koronaan liittyvää työtä tekevät sote-ammattilaiset on rokotettu. Myös iäkkäiden henkilöiden asumispalveluiden ja laitoshoidon yksiköiden henkilökunta ja asukkaat on rokotettu. Kotihoidon asiakkaat on rokotettu.

80 vuotta täyttäneistä kuntalaisista on rokotettu 84,0 prosenttia. 75-79-vuotiaista on rokotettu 88,6 prosenttia ja 70-74-vuotiaista 86,7 prosenttia.

65-69-vuotiaista on rokotettu 64,0 prosenttia. 60-64-vuotiaiden rokotukset aloitettiin viikolla 15, ja heistä on rokotettu 32,6 prosenttia. 50-59-vuotiaiden rokotukset aloitetaan viikolla 16. Alle 70-vuotiaiden tilastot sisältävät myös riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden sekä iäkkäiden henkilöiden kanssa asuvien ja omaishoitajien rokotukset

Riskiryhmiin kuuluvista kansalaisista on rokotettu arviolta 75 prosenttia.

Laajamittainen väestön ja sote-henkilöstön rokottaminen on aloitettu ja etenee ikäryhmittäin vanhemmista nuorempiin. Uusien ryhmien ohella rokotetaan myös kaikkia aiemmin aloitettuja ryhmiä. Rokotusten etenemisen aikataulu riippuu kuntaan saatavien eri tyyppisten rokotteiden määrästä

""