Koronarajoitukset Kirkkonummella 1.6.2021 alkaen

27.05.2021 10:37

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Uusimaa on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, mutta tartuntojen määrä on vähenemässä. HUS-alueella ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on 78/100 000 asukasta ja vastaava luku Kirkkonummella on 35/100 000 asukasta. Valtaosa tartunnoista on virusmuunnosten aiheuttamia.

Yleisötilaisuudet rajataan sisällä kymmeneen, ulkona 50 henkilöön

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on voimassa 1.6. – 15.6.2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto varautuu kuitenkin tekemään mahdollisia uusia päätöksiä nopealla aikataululla tilanteen niin vaatiessa.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan kuitenkin järjestää niin, että niihin osallistuu sisätiloissa enintään 10 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä. Kokoontumisten järjestäminen edellyttää, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Koronarajoitusten asteittainen avaaminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut 15.6.2021 asti niin sanottua turvavälipäätöstä. Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa - turvavälit on siis voitava säilyttää tilojen käytössä. Asiakasmäärää rajoitetaan kunnan tiloissa siten, että turvavälejä on mahdollista noudattaa.

Kunnan yleisölle avoimet, sen hallinnoimat tilat ovat rajoitetusti auki 1.6. – 30.6. seuraavasti:

Kirjastot ovat auki asiakasmäärärajoituksin. Kokoontumis- ja neuvottelutilat avataan rajoitetusti. Kirjasto tiedottaa toiminnasta tarkemmin omilla sivuillaan.

Nuorisotilat voivat olla auki asiakasmäärärajoituksin.

Uimahalli avataan asiakasmäärärajoituksin yleiseen käyttöön 1.6.alkaen. Uimahalli tiedottaa tarkemmista ohjeista omilla verkkosivuillaan.

Väestönsuojan liikuntahalli, kuntosalit, muut sisäliikuntatilat ja koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö sallitaan myös aikuisille ryhmäkoko huomioon ottaen.

Ragvaldsin museoalue avataan rajoitetusti.

Asukaspuistot: Asukaspuistojen toiminta sallitaan rajoitetusti. Seurueiden välillä tulee säilyä turvavälit.

Kunnantalo: Kunnantalon ovet on auki tavanomaiselle asioinnille.

Kunnan hallinnoimat suuret kokoontumistilat, mukaan lukien koulujen tilat, ovat vuokrattavissa 1.6.2021 alkaen.

Kesäleiritoiminta ja yöleirit

Lasten ja nuorten kesäleiritoiminta, sekä yöleirit, sallitaan 1.6.alkaen. Toiminnassa tulee noudattaa terveysturvallisuusohjeita ja turvavälejä.

Ryhmäharrastustoiminta

Ryhmäharrastustoiminta ulkona: Ryhmäharrastustoiminta on sallittu kaiken ikäisille kokoontumisrajoitukset huomioiden. Myös ulkotiloissa suositellaan noudatettavan 2 metrin turvavälejä ja välttämään yhteiskuljetuksia. Aikuisten ryhmäkoko rajoitetaan 50 henkeen.

Ulkotilojen pukukopit ja huoltorakennukset ovat käytettävissä rajoitetuin asiakasmäärin välttämättömälle asioinnille.

Ryhmäharrastustoiminta sisällä: Vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta on sallittua, toiminnassa ei ole ryhmäkokorajoituksia 1.6.alkaen. Aikuisten ohjattu harrastustoiminta sallitaan 1.6.alkaen, maksimiryhmäkoko 10 henkeä. Kaikenikäisten toiminnassa on noudatettava terveysturvallisuusohjeita.

Kunnan tilojen vuoroista tiedotetaan erikseen vuorojenhaltijoita. Harrastustoiminta tulee toteuttaa erikseen annettujen terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Toiminta tulee toteuttaa siten, että osallistujien välillä säilyy tosiasiallisesti 2 metrin turvaväli koko toiminnan ajan.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta sallitaan ulkona. Aikuisten kilpailutoimintaa voidaan toteuttaa ulkona 1.6. alkaen 50 hengen ryhmäkoko huomioiden. Kaikenikäisten toiminnassa on noudatettava harrastusten terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamäärästä.

Kunta suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Kunnan hallinnoimissa tiloissa rajoitukset ovat voimassa 30.6.2021 asti. Rajoituksiin voi tulla muutoksia epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Terveysturvallisuussuunnitelma

Harrastustoiminnan toteuttajan ja kesäleiritoiminnan järjestäjän tulee laatia ja lähettää terveysturvallisuuslomake vapaa-aikapalveluille ennen toiminnan aloittamista.

Lomakkeella ilmoitetaan joko yksi koko toimijan toimintaa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma tai toimija laatii erilaisia toimintamuotoja koskevat erilliset terveysturvallisuussuunnitelmat. Harrastustoimijan on pystyttävä täyttämään jokainen edellytetty kohta tai vuorot perutaan. Lisätietoja: tilavaraukset@kirkkonummi.fi.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatuksen toimintaan ei tule muutoksia. Esi- ja perusopetuksen vuosiluokat 1-10 jatkavat lähiopetuksessa.

Perusopetuksen kevätjuhlat järjestetään luokittain tai mahdollisuuksien mukaan ulkona. Juhlat järjestetään lähiopetuksen terveysturvallisuutta edistäviä periaatteita (riittävät turvavälit, maskit jne.) noudattaen. Juhliin ei voida ottaa huoltajia tai muuta yleisöä, vaan heille voidaan järjestää etäyhteyksin mahdollisuus seurata juhlia.

Ohjeet ovat voimassa, sillä edellytyksellä, että koronaepidemiatilanne ei uudelleen huonone tai tartuntatautiviranomaiselta ei tule uusia ohjeita tai päätöksiä.

Ylioppilasjuhlat

Lukioiden ylioppilasjuhlat järjestetään abiturienteille lähitoteutuksena, mutta juhliin ei voida ottaa yleisöä, vaan ne streamataan seurattavaksi koteihin.

Juhlat järjestetään lähiopetuksen terveysturvallisuutta edistäviä periaatteita (riittävät turvavälit, maskit jne.) noudattaen. Käytössä olevan tilan koko määrittelee juhlaan kerrallaan osallistuvien abiturienttien maksimimäärän.

Ohjeet ovat voimassa, sillä edellytyksellä, että koronaepidemiatilanne ei uudelleen huonone tai tartuntatautiviranomaiselta ei tule uusia ohjeita tai päätöksiä.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mukaan lukien ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat yksiköt:

· sisällä vierailijoiden määrää ja vierailujen kestoa rajataan. Näitä valvotaan. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä on yksiköiden nettisivuilla tai ottamalla yhteyttä yksikköön.

· lisäksi suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista

Rajoitukset ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Ravitsemusliikkeitä ohjeistaa valtioneuvosto

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen: valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Vahva suositus käyttää kasvomaskeja 12 vuotta täyttäneille

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.  Kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Kirkkonummen kunta kehottaa noudattamaan tarkasti seuraavia Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän antamia suosituksia:

Kasvomaskin käytön suositukset 12 vuotta täyttäneille:

·       julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille

·       julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa

·       yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

·       oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuoristyössä

·       harrastustoiminnassa

·       työpaikoilla

·       sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas ja asiakastyössä.

Kunta painottaa, että kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa. Maskia ei kuitenkaan tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Yksityiset tapaamiset

Yksityisiä kokoontumisia suositellaan rajattavan enintään kymmeneen (10) henkilöön sisätiloissa, 50 ulkona.

Suositus on voimassa 15.6.2021 asti.

Tartunnan saaneet ja sairastunutta hoitavat henkilöt

Tartunnan saaneita ja sairastunutta hoitavia henkilöitä suositellaan noudattamaan THL:n ohjeita koronavirukseen sairastuneelle ja sairastunutta hoitaville.

Rajoituksista tiedotetaan seuraavan kerran viikolla 24.

Majakka-logo