Koronarajoitukset Kirkkonummella 15.6.2021 alkaen

15.06.2021 08:35

Kategoria: Kirjasto Musiikkiopisto Seniorit Varhaiskasvatus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Palvelut Vapaa-aika Perusturva

Uudestamaasta osa on edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ja osa perusvaiheessa. HUS-alueella ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on 44,6/100 000 asukasta. Vastaava luku Kirkkonummella on 20/100 000 asukasta ja Kirkkonummi on epidemian perusvaiheessa.

Yleisötilaisuudet ja muut yleisölle avoimet tilat

Yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa ei ole enää henkilömäärärajoituksia. Tartuntatautilain 58c §:n mukaan toiminnanjärjestäjän tulee kuitenkin ohjeistaa asiakkaita ja osallistujia hygieniatoimenpiteistä, turvavälien pitämisestä ja esimerkiksi maskien käytöstä. Tiloissa tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Edellä mainittu tartuntatautilain 58c § koskee sekä sisätiloja että toiminnallisesti rajattuja ulkotiloja.

Suositellaan, että tapahtumien järjestäjillä, asiakastilojen hallinnoijilla sekä toiminnan järjestäjillä on kirjallinen terveysturvallisuussuunnitelma.

Kunnan tilat

Kunnan tilat ovat avoinna normaalisti kesäaikataulujen mukaisesti. Tilat tiedottavat toiminnasta tarkemmin omilla sivuillaan.  

Maskin käyttö epidemian perusvaiheessa

Suosittelemme noudattamaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistusta maskin käytöstä epidemian perusvaiheessa.

Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

· Joukkoliikenteessä.

· Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

· Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

· Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluissa huomioidaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n ajankohtaiset ohjeet.

Lisäksi suosittelemme, että kunnan työ- ja asiakastiloissa käytetään edelleen maskia, jollei sille ole terveydellistä estettä. Poikkeuksista tiedotetaan tiloissa asioivia erikseen.

Ryhmäharrastustoiminta

Ryhmäharrastustoiminta on sallittua kaikille sisä- ja ulkotiloissa ilman ryhmäkokorajoituksia. Myös kilpailutoiminta sallitaan sisä- ja ulkotiloissa.

Edelleen suositellaan lähikontaktien välttämistä mahdollisuuksien mukaan. Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktia on vaikea välttää.

Suositellaan, että tapahtumien järjestäjillä, asiakastilojen hallinnoijilla sekä toiminnan järjestäjillä on kirjallinen terveysturvallisuussuunnitelma.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon vierailuohjeissa noudatetaan alueellista ohjeistusta, joka päivitetään lähiaikoina. Tarkemmat tiedot löytyvät yksiköiden omilta sivuilta.

Vieraiden tapaamista suositellaan ulkona, jos mahdollista.

Ravitsemusliikkeitä ohjeistaa valtioneuvosto

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen: valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Etätyösuositus

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Yksityiset tapaamiset

Suositellaan ensisijaisesti ulkotapahtumia ja huomioimaan tilaisuuksien terveysturvallisuus.

Ulkomaille matkustaminen ja sieltä saapuvat

Ulkomaille matkustamisessa ja sieltä saapumisessa suositellaan noudattaman THL:n ohjeita. Suomeen saapuvia suositellaan hakeutumaan koronatestiin 72 tunnin kuluttua maahan paluusta. Omaehtoista karanteenia suositellaan noudattamaan, kunnes negatiivinen testitulos on varmistunut.

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi. Rajoituksiin voi tulla muutoksia epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Koronatestiin hakeutumista suositellaan matalalla kynnyksellä. Koronarokotusten ajanvaraus on avoinna kaikille 16-vuotta täyttäneille.

Majakka-logo