Koronarajoitukset Kirkkonummella 1.4.-30.4.2021

26.03.2021 13:12

Kategoria: Koronatilanne Perusturva

Uusimaa on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tartuntojen kasvu on hidastunut/pysähtynyt, mutta tartuntojen määrä on edelleen korkea. HUS-alueella ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on 345/100 000 asukasta ja vastaava luku Kirkkonummella on 102/100 000 asukasta. Herkästi tarttuva virusmuunnos aiheuttaa Kirkkonummella arviolta yli puolet kaikista tartunnoista.

Useimmat aikaisemmin annetut koronarajoitukset ja suositukset jatkuvat Kirkkonummella 30.4.2021 asti.

Yleisötilaisuudet rajataan kuuteen henkilöön

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on voimassa 11.4.2021 saakka. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi välttää aina kun se on mahdollista.

Enintään kuuden hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Enintään kuuden hengen tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina, kun se on mahdollista.

Kunnan julkiset tilat pysyvät suljettuina

Kunnan yleisölle avoimet sen hallinnoimat alla mainitut julkiset tilat pidetään suljettuina 30.4.2021 asti (perusturvalautakunta tekee asiasta erillisen päätöksen 30.3.2021). Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat/pitävät suljettuina vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Suljettavat tilat:

·       kirjastot

·       nuorisotilat

·       uimahalli

·       väestönsuojan liikuntahalli, muut sisäliikuntatilat ja koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö

·       kuntosalit

·       asukaspuistot

·       varhaiskasvatuksen kerhot

·       kunnantalo, asiointi ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa

Koulujen iltapäiväkerhotoiminta jatkuu.

Kirjasto tarjoaa lainattavan aineiston noutopalvelua ja palautusmahdollisuutta. Lisää ohjeita on kirjaston verkkosivuilla.

Kunnantalolla asiointi tapahtuu joko ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa. Ajanvaraukset puhelimitse numerosta 040 1269 605 (vahtimestari) tai palvelupisteestä numerosta 09 2967 2220. Ovikello sijaitsee Kirkkonummen Ostarin puoleisella sivuovella.

Rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Koska poikkeuksellinen tilanne jatkunee vielä kevätkaudenkin ja rajoitukset voivat vaihdella paikallisesti, kunnan hallinnoimat suuret kokoontumistilat, mukaan lukien koulujen tilat, eivät ole vuokrattavissa 30.4.2021 saakka.

Ryhmäharrastustoiminnan rajoitukset

Kunnan järjestämä v.2007 syntyneiden ja sitä vanhempien sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty 30.4.2021 asti.

Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä. Myös ulkotilojen pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina

Kunnan hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa sallitaan v.2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ryhmäharrastustoiminta rajoitetusti. Näistä vuoroista on tiedotettu vuorojenhaltijoita. Harrastustoiminta tulee toteuttaa erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Suurin mahdollinen ryhmäkoko on 10 henkeä. Toiminta tulee toteuttaa siten, että osallistujien välillä säilyy tosiasiallisesti 2 metrin turvaväli koko toiminnan ajan.

Kunta suosittelee, että v.2007 syntyneet ja sitä vanhemmat eivät osallistuisi harrastustoimintaan myöskään muissa tiloissa kuin kunnan tiloissa, eikä muiden kuntien alueella.

Musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin ohjeistusten mukaisista opetuksen järjestelyistä. Myös liikuntapalvelut tiedottaa asiakkaitaan tarkemmin, joko puhelimitse tai sähköpostitse ohjatun liikunnan järjestelyistä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Kunta suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatuksen toimintaan ei tule muutoksia. Esi- ja perusopetuksen vuosiluokat 1-6 jatkavat lähiopetuksessa kuten tähänkin asti. Varhaiskasvatuksen kerhot sekä asukaspuistot pysyvät edelleen suljettuna.

Perusopetuksen yläkoulujen etäopetus jatkuu 5.4. saakka

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 25.3.2021 määrännyt tartuntatautilain nojalla Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueilla sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen eikä perusopetuksen lisäopetuksen järjestämiseen 29.3.-5.4.2021. Täten vuosiluokkien 7-9 ja lisäopetuksen oppilaat jatkavat etäopetuksessa 5.4.2021 sakka. Koulut tiedottavat tarkemmin opetusjärjestelyistä. 

Lukiokoulutus edelleen etäopetuksena

Koronaviruksen leviäminen ja tartuntatilanne vaativat nykyisten rajoitustoimien jatkamista, minkä vuoksi Kirkkonummella lukiokoulutus jatkaa etäopetuksessa 11.4.2021 saakka.

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat aikaisemmin tiedotetun mukaisesti. Lukion koeviikon toteutuksesta rehtorit/lukiot tiedottavat erikseen.

Ikääntyneitä ja riskiryhmiä suojellaan tarkasti

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mukaan lukien ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat yksiköt:

· sisällä vierailijoiden määrää ja vierailujen kestoa rajataan. Näitä valvotaan. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä on yksiköiden nettisivuilla tai ottamalla yhteyttä yksikköön.

· lisäksi suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista

Rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Ravitsemusliikkeitä ohjeistaa valtioneuvosto

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen: valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Vahva suositus käyttää kasvomaskeja 12 vuotta täyttäneille

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.  Kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Kirkkonummen kunta kehottaa noudattamaan tarkasti seuraavia Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän antamia suosituksia:

Kasvomaskin käytön suositukset 12 vuotta täyttäneille

·       julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille

·       julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa

·       yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

·       oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuoristyössä

·       harrastustoiminnassa

·       työpaikoilla

·       sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas ja asiakastyössä.

Kunta painottaa, että kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa. Maskia ei kuitenkaan tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Joukkoliikenteessä matkustajamäärien rajoituksia

Traficom on tehnyt matkustajamäärän rajoituspäätöksen ajalle 27.3-25.4.2021. Tie- ja raideliikenteen matkustajamäärä rajoitetaan puoleen HUS-alueella.

Yksityisiä tapaamisia ei suositella järjestettäväksi

Suositellaan lähikontaktien rajoittamista saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 30.4.2021 asti.

Tartunnan saaneet ja sairastunutta hoitavat henkilöt

Tartunnan saaneita ja sairastunutta hoitavia henkilöitä suositellaan noudattamaan THL:n ohjeita koronavirukseen sairastuneelle ja sairastunutta hoitaville.

 

majakka