Koronarajoitukset Kirkkonummella 1.3.-31.3.2021

26.02.2021 12:40

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne

Uusimaa on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, ja myös Kirkkonummella koronatapaukset ovat olleet selvässä nousussa. Lisäksi herkästi tarttuvien virusmuunnosten osuus kaikista tartunnoista on kasvanut huomattavasti.

Useimmat aikaisemmin annetut koronarajoitukset ja suositukset jatkuvat Kirkkonummella 31.3.2021 asti. Koronarajoituksia tiukennetaan yläkoululaisten etäopetukseen siirtymisen osalta sekä tarkistetaan lasten harrastustoiminnan osalta.

Koronarajoitukset 31.3.2021 saakka:

Yleisötilaisuudet rajataan kuuteen henkilöön

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia kiristyy 22.2. – 14.3. väliseksi ajaksi heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi välttää aina kun se on mahdollista.

Enintään kuuden hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Enintään kuuden hengen tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina, kun se on mahdollista.

Kunnan julkiset tilat pysyvät suljettuina

Kunnan yleisölle avoimet sen hallinnoimat alla mainitut julkiset tilat pidetään suljettuina 31.3.2021 asti. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat/pitävät suljettuina vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Suljettavat tilat:

·       kirjastot

·       nuorisotilat

·       uimahalli

·       väestönsuojan liikuntahalli, muut sisäliikuntatilat ja koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö

·       kuntosalit

·       asukaspuistot

·       varhaiskasvatuksen kerhot

·       kunnantalo, asiointi ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa

Koulujen iltapäiväkerhotoiminta jatkuu.

Kirjasto tarjoaa lainattavan aineiston noutopalvelua ja palautusmahdollisuutta. Kirjaston sivuilta löytyy tarkemmin tietoa toiminnasta.

Kunnantalolla asiointi tapahtuu joko ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa. Ajanvaraukset puhelimitse numerosta 040 1269 605 (vahtimestari) tai palvelupisteestä numerosta 09 2967 2220. Ovikello sijaitsee Kirkkonummen Ostarin puoleisella sivuovella.

Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021 asti.

Koska poikkeuksellinen tilanne jatkunee vielä kevätkaudenkin ja rajoitukset voivat vaihdella paikallisesti, kunnan hallinnoimat suuret kokoontumistilat, mukaan lukien koulujen tilat, eivät ole vuokrattavissa 5.4.2021 saakka.

 Ryhmäharrastustoiminnan rajoitukset

Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty 31.3.2021 asti. 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoimintaa voidaan toteuttaa ulkona. Harrastustoiminta tulee toteuttaa ilman lähikontakteja.

Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä. Myös ulkotilojen pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina

Kunta valmistelee 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien mahdollista sisällä tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan rajoitusten höllentämistä asteittain ja rajoitetusti. Tästä tiedotetaan erikseen.

Musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin ohjeistusten mukaisista opetuksen järjestelyistä. Myös liikuntapalvelut tiedottaa asiakkaitaan tarkemmin, joko puhelimitse tai sähköpostitse ohjatun liikunnan järjestelyistä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Kunta suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021 asti.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatuksen toimintaan ei tule muutoksia. Esi- ja perusopetuksen vuosiluokat 1-6 jatkavat kuten tähänkin asti lähiopetuksessa.

Perusopetuksen yläkoulujen oppilaat etäopetukseen 8.3.2021 alkaen

Valtioneuvoston 25.2.2021 päätöksen mukaisesti yläkoulut siirtyvät koronaepidemian leviämisalueilla etäopetukseen 8.3.2021 alkaen kolmeksi viikoksi. Hallituksen päätös koskee myös Kirkkonummen yhtenäiskoulujen vuosiluokkia 7-9. Etäopetukseen siirtymistä valmistellaan ja siitä tiedotetaan lisää viikolla 9.

Lukiokoulutus edelleen etäopetuksena

Koronaviruksen leviäminen ja tartuntatilanne vaativat nykyisten rajoitustoimien jatkamista, minkä vuoksi Kirkkonummella lukiokoulutus jatkaa etäopetuksessa 31.3.2021 saakka.

Kaikki abiturientit ja ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 1.3.2021 alkaen ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Abeille ja kaikille ylioppilaskirjoituksiin osallistuville suositellaan vahvasti omaehtoista karanteenia 2 viikon ajan ennen kirjoituksia sekä koko kirjoitusten ajan.

Lukiot suunnittelevat ylioppilaskirjoitukset siten, että kokelaiden ja kokeen valvojien etäisyyksistä sekä suojautumisesta koepäivien eri vaiheissa huolehditaan mahdollisimman hyvin. Terveysviranomaisen suosituksen mukaisesti kaikkia kokelaita ja valvojia muistutetaan kasvomaskien käytöstä, hyvästä käsihygieniasta sekä kahden metrin turvavälien pitämisestä. Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut sivuillaan varautumisesta kevään ylioppilaskirjoituksiin:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen#9

Koronavirusinfektioon sairastunut tai virukselle altistunut, joka on asetettu karanteeniin tai eristykseen ei voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin eristyksen tai karanteenin aikana.

Ikääntyneitä ja riskiryhmiä suojellaan tarkasti

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mukaan lukien ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat yksiköt:

· sisällä vierailijoiden määrää ja vierailujen kestoa rajataan. Näitä valvotaan. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä on yksiköiden nettisivuilla tai ottamalla yhteyttä yksikköön.

· lisäksi suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista

Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021 asti.

Ravitsemusliikkeitä ohjeistaa valtioneuvosto

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen: valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Vahva suositus käyttää kasvomaskeja 12 vuotta täyttäneille

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.  Kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Kirkkonummen kunta kehottaa noudattamaan tarkasti seuraavia Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän antamia suosituksia:

Kasvomaskin käytön suositukset 12 vuotta täyttäneille

·       julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille

·       julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa

·       yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

·       oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuoristyössä

·       harrastustoiminnassa

·       työpaikoilla

·       sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas ja asiakastyössä.

Kunta painottaa, että kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa. Maskia ei kuitenkaan tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Yksityisiä tapaamisia ei suositella järjestettäväksi

Suositellaan lähikontaktien rajoittamista saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 31.3.2021 asti.

Tartunnan saaneet ja sairastunutta hoitavat henkilöt

Tartunnan saaneita ja sairastunutta hoitavia henkilöitä suositellaan noudattamaan THL:n ohjeita koronavirukseen sairastuneelle ja sairastunutta hoitaville.

Majakka-logo