Koronarajoitukset jatkuvat Kirkkonummella ennallaan 28.2.2021 saakka

28.01.2021 15:47

Kategoria: Liikunta ja ulkoilu Opetus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Perusturva

Uusimaa on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, ja Kirkkonummella koronatapaukset ovat olleet selvässä nousussa. Aikaisemmin annetut koronarajoitukset ja suositukset jatkuvat Kirkkonummella 28.2.2021 asti myös lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta.

Kirkkonummen kunnassa jatketaan seuraavia koronarajoituksia 28.2.2021 saakka:

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminnan rajoitukset Kirkkonummella jatkuvat ennallaan 28.2.2021 saakka. Alle 20-vuotiaiden kunnan sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminnan keskeytys jatkuu. Kunta suosittelee, että sisätiloissa tapahtuvaan harrastustoimintaan ei osallistuttaisi myöskään muualla kuin kunnan tiloissa tai oman kunnan alueella. Koronaepidemiatilanne on edelleen leviämisvaiheessa Uudellamaalla. Koronatapauksissa on nähtävissä selkeää nousua viikolla 3 ja nyt kuluvalla viikolla sekä koko Uudellamaalla että paikallisesti Kirkkonummella. Lisäksi tiedossa on, että nyt liikkeellä on uusi herkemmin tarttuva virusmutaatio.

Kunta ja paikalliset yhdistykset järjestävät parhaillaankin ulkona ja etänä harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Kunta suosittelee myös käyttämään kaikille avoimia ulkoliikuntapaikkoja mm. jääkenttiä ja hiihtolatuja.

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia jatkuu 28.2.2021 asti.  

Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Enintään 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina, kun se on mahdollista.

Julkiset tilat

Kunnan yleisölle avoimet sen hallinnoimat alla mainitut julkiset tilat pidetään suljettuina 28.2.2021 asti. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat/pitävät suljettuina vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Suljettavat tilat:

·       kirjastot

·       nuorisotilat

·       uimahalli

·       väestönsuojan liikuntahalli, muut sisäliikuntatilat ja koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö

·       kuntosalit

·       asukaspuistot

·       varhaiskasvatuksen kerhot

·       kunnantalo, asiointi ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa

Koulujen iltapäiväkerhotoiminta jatkuu.

Kirjasto tarjoaa lainattavan aineiston noutopalvelua ja palautusmahdollisuutta. Kirjaston sivuilta löytyy tarkemmin tietoa toiminnasta.

Kunnantalolla asiointi tapahtuu joko ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa. Ajanvaraukset puhelimitse numerosta 040 1269 605 (vahtimestari) tai palvelupisteestä numerosta 09 2967 2220. Ovikello sijaitsee Kirkkonummen Ostarin puoleisella sivuovella.

Rajoitukset ovat voimassa 28.2.2021 asti.

Koska poikkeuksellinen tilanne jatkunee vielä kevätkaudenkin ja rajoitukset voivat vaihdella paikallisesti, kunnan hallinnoimat suuret kokoontumistilat, mukaan lukien koulujen tilat,  eivät ole vuokrattavissa 5.4.2021 saakka.

Toisen asteen koulutus

Lukiot jatkavat etäopetuksessa 28.02.2021 saakka. Abiturienteilla ja muilla ylioppilaskirjoituksiin osallistuvilla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus lähiopetukseen aikaisemmin määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.

Abiturienteille ja muille ylioppilaskirjoituksiin osallistuville tarjotaan mahdollisuus osallistua myös arviointiviikon opetukseen lähiopetuksena.

Lukioiden arviointiviikon kokeet voidaan järjestää lähikokeina, mikäli ne voidaan lukiolla organisoida voimassa olevia turvallisuusohjeita ja määräyksiä noudattaen sekä turvavälit huomioiden siten, että yhdessä koetilassa saa olla enintään 12-14 opiskelijaa. Kokeita porrastetaan tarpeen mukaan. Lisätietoja järjestelyistä lähetetään oppilaitoskohtaisesti lukioilta Wilma-viesteillä.

Abiturienteille ja muille ylioppilaskirjoituksiin osallistuville suositellaan vahvasti kahden viikon mittaista omaehtoista karanteenia ennen ylioppilaskirjoituksia siten, että he siirtyvät etäopetukseen viimeistään 1.3.2021 alkaen, jolloin heillä on mahdollisuus karanteenilla turvata osallistumisensa 16.3.2021 alkaviin ylioppilaskirjoituksiin.

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Ryhmäharrastustoiminta

Kunnan järjestämä 20 vuotta täyttäneiden sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminnan keskeytystä jatketaan 28.2.2021 asti. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä. Myös ulkotilojen pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin ohjeistusten mukaisista opetuksen järjestelyistä. Myös liikuntapalvelut tiedottaa asiakkaitaan tarkemmin, joko puhelimitse tai sähköpostitse ohjatun liikunnan järjestelyistä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Kunta suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 28.2.2021 asti.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mukaan lukien ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat yksiköt:

· sisällä vierailijoiden määrää ja vierailujen kestoa rajataan. Näitä valvotaan. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä on yksiköiden nettisivuilla tai ottamalla yhteyttä yksikköön.

· lisäksi suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista

Rajoitukset ovat voimassa 28.2.2021 asti.

Ravitsemusliikkeet

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen: valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Vahva suositus käyttää kasvomaskeja 12 vuotta täyttäneille

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.  Kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Kirkkonummen kunta kehottaa noudattamaan tarkasti seuraavia Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän antamia suosituksia:

Kasvomaskin käytön suositukset 12 vuotta täyttäneille:

·       julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille

·       julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa

·       yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

·       oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuoristyössä

·       harrastustoiminnassa

·       työpaikoilla

·       sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas ja asiakastyössä.

Kunta painottaa, että kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa. Maskia ei kuitenkaan tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este.

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Maskia ei tarvitse käyttää, jos sen käytölle on terveydellinen este. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Yksityistilaisuudet

Suositellaan lähikontaktien rajoittamista saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 28.2.2021 asti.

Tartunnan saaneet ja sairastunutta hoitavat henkilöt

Tartunnan saaneita ja sairastunutta hoitavia henkilöitä suositellaan noudattamaan THL:n ohjeita koronavirukseen sairastuneelle ja sairastunutta hoitaville.

Majakkalogo