Koronaepidemian vaikutukset Kirkkonummen sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa – Vt. sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmichin tilannekatsaus

19.11.2020 14:40

Kategoria: Kirjasto Musiikkiopisto Kansalaisopisto Kuvataidekoulu Liikunta ja ulkoilu Opetus Varhaiskasvatus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Lapset Vapaa-aika Nuoret

Olemme viimeisten viikkojen aikana saaneet lukea koronavirukselle altistumisista niin päiväkodeissa, kouluissa kuin vapaa-ajan harrastustenkin yhteydessä. Kun ilmaantuvuusluku Kirkkonummella nousi nopeasti yli kriittisen rajan, päätti kunnan tartuntatautiviranomainen keskeyttää aikuisten ryhmäharrastustoiminnan kunnan omistamissa sisätiloissa kahdeksi viikoksi ajalla 3.11 – 17.11.2020. Tämä kosketti kymmenien yhdistysten toimintaa kunnan alueella sekä kunnan oman toiminnan järjestämistä. Kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden aikuisten sisäharrastusryhmien lähiohjaus oli keskeytettynä, mutta opetusta ja ohjausta järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etänä. Samalla maksutonta ulkoliikuntatarjontaa lisättiin. Lasten harrastustoiminta on koko syksyn ajan haluttu pitää niin tavanomaisena kuin mahdollista. Lokakuun alussa avattu kirjastotalo Fyyri on koko ajan ollut auki normaalisti, mutta asiakasmäärä kirjaston varattavissa tiloissa on rajoitettu. Myös nuorisotyö on jatkunut koko syksyn normaalisti.

Harrastustoiminnassa kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta yli 15-vuotiailta

Kun rajoitustoimet tuottivat tulosta ja koronavirustartuntojen määrä lähti hieman laskuun, päätti kunnan tartuntatautiviranomainen, että aikuisten harrastustoiminta voi jatkua jälleen 18.11. alkaen. Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää, että me kaikki muistamme noudattaa annettuja ohjeita ja suosituksia ja siten huolehtia omasta ja toistemme turvallisuudesta.

Kirkkonummen kunnan sisäliikuntatiloissa ja muissa kunnan sisätiloissa, joissa järjestetään harrastustoimintaa, on siirrytty edellyttämään kasvomaskin käyttöä kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös kaikille yläkouluikäisille harrastustoimintaan osallistuville. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka terveydentilansa vuoksi eivät voi maskia käyttää.

Kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa, pois lukien urheilutilanteet. Myös esimerkiksi kuoroharjoituksissa pyritään kasvomaskin käyttöön. Ohjeistuksen mukaan amatööriorkestereiden tulee harkita ohjelmistoaan ilman puhallinsoittimia, muut käyttävät kasvomaskia. Myös valmentajilta ja ohjaajilta edellytetään kasvomaskin käyttöä koko harrastustoiminnan ajan.

Käyttäkää siis maskia kaiken sisäliikunnan yhteydessä ja sisällä tapahtuvassa harrastustoiminnassa, esimerkiksi opistojen kursseilla ja koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäytön vuoroilla. Maskinkäytön lisäksi myös turvavälien pitäminen ja hyvä käsihygienia on aivan yhtä tärkeää kuin aiemminkin. Muistathan, että voit osallistua toimintaan vain täysin oireettomana.

Kunta toivoo edelleen, että kunnan alueella sijaitsevat vapaa-ajan toimijat, kuten yhdistykset, urheiluseurat ja yritykset noudattavat omassa toiminnassaan samoja toimintatapoja kuin kunta. Näin voimme yhdessä luoda harrastamiselle madollisimman turvalliset puitteet ja voimme välttyä joukkoaltistumisilta.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan olemme halunneet pitää mahdollisimman lähellä tuttua ja turvallista toimintaa. Jotta voimme jatkaa samaan tapaan toivomme, että aikuiset toimivat mahdollisimman vastuullisesti lasten harrastusten parissa. Kun lapsi saatetaan harrastukseen, edellytämme saattajalta maskinkäyttöä kaikissa sisätiloissa yllä mainitun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen koronatoimet

Varhaiskasvatuksen toiminnassa on esiintynyt joitain altistumisia. Niistä huolimatta toiminta on voinut jatkua tavalliseen tapaan kaikissa toimipaikoissa. Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia huolehtimalla mm. riittävistä turvaväleistä ja käsihygieniasta. Varhaiskasvatuksen toimintaa on jo keväästä asti suunniteltu niin, että laajemmat altistumiset on voitu välttää.

Jokainen työntekijä voi halutessaan käyttää maskia tai visiiriä myös lasten kanssa työskennellessään, mutta kunnan maskisuositus ei koske kasvattajan ja lasten välisiä vuorovaikutustilanteita. Sen sijaan maskin käyttöä suositellaan kasvattajien välisessä vuorovaikutuksessa ja erityisesti silloin, kun turvaväleistä ei voida huolehtia riittävällä tasolla. Maskia suositellaan käytettävän myös huoltajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa käytävissä vuorovaikutustilanteissa. Huoltajille suositellaan myös maskin käyttöä sisätiloissa lapsen saapuessa varhaiskasvatukseen sekä kotiinlähdön yhteydessä.

Valtion myöntämä Covid19-erityisavustus on mahdollistanut kahden varhaiskasvatuksen kuraattorin palkkaamisen koronatilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Heidän työpanoksensa kohdistuu erityisesti lapsiryhmiin, henkilöstöön ja myös perheisiin, jotka kokevat tarvitsevansa tukea tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tämä vahvasti yhteisöllinen tuki pyrkii auttamaan lapsia käsittelemään ja lievittämään heidän mahdollisesti kokemaansa koronatilanteen aiheuttamaa huolta, pelkoa ja epävarmuutta.

 

Koronan vaikutukset koulujen toimintaan

Peruskoulun puolella koulujen arki etenee mahdollisimman tavanomaiseen tapaan. Kouluissa, joissa on ollut altistumisia, yksittäisiä oppilaita tai yksittäisiä opetusryhmiä on siirretty tapauskohtaisesti etäopetukseen kotikaranteenin ajaksi tai opetus on järjestetty erityisin opetusjärjestelyin. Myös koulujen henkilökuntaa on altistunut, minkä vuoksi etenkin opettajien karanteenit ovat aiheuttaneet paljon lisäorganisointia joidenkin koulujen opetusjärjestelyissä. Kevään kokemukset etäopetuksesta ovat auttaneet näissä nopeissa muutoksissa. Oppilaamme, heidän perheensä ja henkilökuntamme ovat jälleen osoittaneet ihailtavaa mukautumiskykyä. Kiitos siitä teille kaikille! Toivomme myös ymmärrystä kaikilta osapuolilta näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska tilanteet muuttuvat aika-ajoin hyvinkin yllättäen.

Yhteistyö opetustoimen ja tartuntatautiyksikön kanssa on toiminut hyvin; tartuntatautiyksikkö laatii tiedotteet altistuneille, ja muulle koulujen henkilökunnalle, ja ne välitetään koulujen rehtorien toimittamana oikealle kohderyhmälle.

Olemme seuranneet uutisointia siitä, että pääkaupunkiseudun peruskouluissa henkilökunta on siirtynyt käyttämään kasvomaskia koulujen tiloissa. Myös Kirkkonummella olemme vahvasti suositelleet henkilöstölle kasvomaskin käyttöä.

Toisen asteen maskisuositus astui voimaan lokakuun alussa ja lukioissa tätä suositusta on noudatettu kiitettävästi. Kiitos opiskelijoille ja henkilökunnalle tästä!

Tavoitteena toiminnan jatkuvuus ja avoimet palvelut

Tavoitteenamme on nyt ennen kaikkea toiminnan jatkuvuus ja avoimet palvelut – niin varhaiskasvatuksessa, opetuksessa kuin vapaa-aikapalveluissakin. Toivonkin, että me kaikki jaksamme noudattaa annettuja ohjeita tilanteen pitkittyessä. Pystymme kyllä tähän. Yhdessä - tillsammans!

vt. sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich