Köpaksen päiväkoti

Varhaiskasvatus, esiopetus ja kerhotoiminta

Köpaksen päiväkoti toimii kolmessa rakennuksessa; kantatalo ja ns. alatalo. Sepänkyläntiellä sekä Junailijan yksikkö Junailijankujalla. Kantatalossa on neljä lapsiryhmää, alatalossa 2 lapsiryhmää ja Junailijassa kaksi lapsiryhmää, joista toisessa ryhmässä toimii Masalan alueen perhepäivähoidon varahoito. Lisäksi päiväkotiimme kuuluu avoimen varhaiskasvatuksen kerhoryhmä Piennarpihan asukaspuistossa.

Varhaiskasvatuksemme perusta on lapsilähtöisyys. Lapsen ajatukset ja kiinnostuksen kohteet sekä hänen kokemusmaailmansa; leikki ja mielikuvitus ohjaavat toimintaamme. Lapsi on aktiivinen toimija, joka osallistuu toimintamme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa ja elämäänsä, minkä näemme olevan olennainen osa osallisuuden kokemusta ja kasvamista yhteisöllisyyteen. Korostamme myös vanhempien osallisuutta. Se ilmenee kaikkien mielipiteiden arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössämme.

Olemme mukana hankkeessa Diggaa mun digimatkaa -Digitaaliset portfoliot varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämisessä sekä Aikamatkalla – hankkeessa. Lisäksi olemme mukana myös Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmassa.

Lapsiryhmät:

Haltiat
0-3-vuotiaat
p. 050 414 0893

Menninkäiset
2-4-vuotiaat
p. 050 577 4794

Tiitiäiset
4-5-vuotiaat
p. 050 277 4792

Maahiset
3-4-vuotiaat
p. 050 577 4793

Peukaloiset
4-5-vuotiaat
p. 050 577 4795

Metsätontut
esiopetus
p. 050 414 3498

Haitulat
Kerho
p. 050 577 4796

Junailijan yksikkö:

Sammaleiset
0-3-vuotiaat
p. 050 588 0657

Vetehiset
3-5-vuotiaat
p. 040 591 2614

Yhteyshenkilöt
Terhi Hakkarainen
Puh. 040 581 9695
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Vs. päiväkodin johtaja

Annukka Pöllänen
Puh. 040 126 9829
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Varajohtaja, Lastentarhanopettaja

Sepänkyläntie 3 02430 Masala
Junailijankuja 4 02430 Masala
Piennarkuja 4 02430 Masala
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Köpaksen päiväkoti
Junailijan yksikkö
Aukioloajat
maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
06:30 - 17:30