Konsernihallinto

Konsernihallinnon tehtävät

Konsernihallinnon tehtävänä on tukea toimialojen tuloksellista toimintaa, ohjata ja seurata tavoitteiden toteutumista, antaa asiantuntijapalveluita  kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastata kunnan strategisesta  suunnittelusta sekä huolehtia lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sen jaostojen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Konsernihallinto tuottaa sisäisiä tukipalveluita, hallintopalveluita, talouspalveluita, henkilöstöpalveluita sekä kunnan elinvoimaisuutta edistäviä kehityspalveluita. Konsernihallinnon viranhaltijat ovat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisia. Konsernihallintoa johtaa hallintojohtaja.

Hallintosääntö §51

Organisaatiorakenne ja henkilöstö 2018

Henkilöstökertomus 2018

Henkilöstökertomus 2017
Henkilöstökertomus 2016

Konsernihallinnon yhteystiedot

Kaikkien henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio puh. 040 821 8528
Johdon assistentti Gunnel Ekström puh. 040 758 3646
Hallintojohtaja Anu Rautiainen puh. 040 126 9670
Talousjohtaja Juha Hörkkö puh. 050 577 4977
Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos puh. 040 126 9513
Tietohallintopäälllikkö Lea Blomberg puh. 050 588 0661
Turvallisuuspäällikkö Kasperi Launis puh. 040 126 9536

Kunnantalon palvelupiste
palvelupiste@kirkkonummi.fi
puh. 09 2967 2220
Kirjaamo
kirjaamo@kirkkonummi.fi
puh. 040 836 7769
Arkisto
arkisto@kirkkonummi.fi
puh. 040 536 1592
Kunnan viestintä
viestinta@kirkkonummi.fi
Elinkeinotoimen yksikkö
yritykset@kirkkonummi.fi
Työllistäminen
tyollisyys@kirkkonummi.fi
puh. 040 126 9860
Kunnan matkailu
visit@kirkkonummi.fi
Kuntamarkkinointi
markkinointi@kirkkonummi.fi