Kolsarin suojatien rakentaminen ja pysäkkien parantaminen on alkanut Upinniementiellä

25.03.2021 09:15

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Kadut ja tiet

Uudenmaan ELY-keskus ja Kirkkonummen kunta rakennuttaa suojatien ja parantaa nykyiset linja-autopysäkit Kolsarissa. Upinniementielle rakennetaan uusi keskisaarekkeellinen suojatie Hällnäsintien liittymän kohdalle ja uusitaan pysäkit sekä pysäkkikatos Kirkkonummen keskustan suuntaan. Samalla parannetaan valaistusta ja tehdään tielinja-, reunakivi- ja muita pieniä muutoksia. Työt kohteessa ovat alkaneet viikolla 12. Työ kestää arviolta noin puolitoista kuukautta.

Liikenteelle aiheutuu haittaa tien poikki kulkevien putkien asennuksesta, tien levityksestä ja uuden liikenteenjakajan rakentamisesta. Liikenne joudutaan ajoittain katkaisemaan, ohjaamaan yhdelle kaistalle sekä murskepinnalle. Myös urakan lopussa tehtävät päällystystyöt aiheuttavat katkoja liikenteelle. Katkoja aiheuttavat työt pyritään ajoittamaan vilkkaan liikenteen ulkopuolisiin ajankohtiin siten, että haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Jalankulku- ja pyörätiejärjestelyihin tulee työn aikaisia poikkeusjärjestelyjä. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja tienkäyttäjiä pyydetään varovaisuuteen ja seuraamaan opasteita työmaan kohdalla.

Urakan tilaajana toimii ELY-keskus. Urakan valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina toimii Welado Oy. Pääurakoitsijana toimii Destia Oy. Hanke on Uudenmaan ELY-keskuksen ja Kirkkonummen kunnan yhteishanke.

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Keskisaarekkeellinen suojatie parantaa Upinniementien ylittämisen turvallisuutta linja-autopysäkille erityisesti koulumatkoilla, mutta myös työ- ja vapaa-ajanmatkoilla. Pysäkeiltä nousee keskimäärin lähes 50 matkustajaa arkivuorokaudessa HSL:n busseihin.

Lisätietoja työmaasta antaa Destia Oy, työnjohtaja Anton Jokimies, anton.jokimies@destia.fi

Kolsarin linja-autopysäkin parantaminen