Kolabacken

Tilanne: nähtävillä 25.6. - 4.9.2020, valmisteluvaihe (28.5.2020)

Kolabacken

Kolabackenin asemakaava nostettiin vuosien 2019-2023 kaavoitusohjelmaan kunnanvaltuuston päätöksellä 16.12.2019, § 121 sen elinkeinopoliittisen merkityksen perusteella. Hanke perustuu kaavoitusaloitteeseen, joka toimitettiin kuntaan syksyllä 2019 suuren datakeskuksen (kokoluokka 100 MW) kaavoittamiseksi Masalan ja Sarvvikin taajamien väliselle alueelle Sundsbergiin. Kehä III, Länsiväylä ja Sundsbergintie rajaavat aluetta, joka sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla. Hanke on elinkeinopoliittisen ulottuvuuden lisäksi myös ilmastopoliittinen, sillä HINKU-kuntana Kirkkonummi pyrkii toiminnallaan vähentämään hiilijalanjälkeään.

Hankkeen päätavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa suuren datakeskuksen vaiheittaisen rakentamisen sekä riittävät ja monipuoliset toimitilat sen toimintaan kytkeytyville teknisille toiminnoille ja yrityksille. Suunnittelun tarkoituksena on selvittää myös läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä alueeseen. Asemakaavassa varaudutaan muuttamaan vähäisessä määrin eteläpuolisen Riistametsän asemakaavan VL-aluetta yritystoiminnan tarpeisiin.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 25.6. - 4.9.2020

Esittelyvideo suomeksi n. 15 min.

Kaavakartta (piir.nro 3413)

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Liitteet

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.5.2020 § 59

Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 27.2.2020 (§ 30).

Vireilletulo 15.4.2020 kuulutus

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587