Kolabacken

Tilanne: Hyväksymisvaihe (30.8.2021)

Kolabacken

Kolabackenin asemakaava nostettiin vuosien 2019-2023 kaavoitusohjelmaan kunnanvaltuuston päätöksellä 16.12.2019, § 121 sen elinkeinopoliittisen merkityksen perusteella. Hanke perustuu kaavoitusaloitteeseen, joka toimitettiin kuntaan syksyllä 2019 suuren datakeskuksen (kokoluokka 100 MW) kaavoittamiseksi Masalan ja Sarvvikin taajamien väliselle alueelle Sundsbergiin. Kehä III, Länsiväylä ja Sundsbergintie rajaavat aluetta, joka sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla. Hanke on elinkeinopoliittisen ulottuvuuden lisäksi myös ilmastopoliittinen, sillä HINKU-kuntana Kirkkonummi pyrkii toiminnallaan vähentämään hiilijalanjälkeään.

Hankkeen päätavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa suuren datakeskuksen vaiheittaisen rakentamisen sekä riittävät ja monipuoliset toimitilat sen toimintaan kytkeytyville teknisille toiminnoille ja yrityksille. Suunnittelun tarkoituksena on selvittää myös läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä alueeseen. Asemakaavassa varaudutaan muuttamaan vähäisessä määrin eteläpuolisen Riistametsän asemakaavan VL-aluetta yritystoiminnan tarpeisiin.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti


Hyväksymispäätöksestä kv 30.8.2021 valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kunnan vastaus valitukseen
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 501

Asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti:
Kunnanvaltuusto 30.8.2021 § 93
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 266
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.6.2021 § 86

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 8.3. - 9.4.2021:

Esittelyvideo suomeksi n. 12 min. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Kaavakartta (piir.nro 3415)

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Liitteet 1-7, s. 1-18

Liitteet 1-7, s. 19-24

Liite 8, Ilmastoselvitys

Liite 9, vastineet

Kunnanhallitus 8.2.2021 § 30
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.1.2021 § 3

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan (8.3. - 9.4.2021) päättymistä.

Kaavoittajan puhelinaika tiistaina 23.3.2021 klo 13.00-16.00 ja perjantaina 26.3.2021 klo 9.00-12.00. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi puh. 040 538 9587.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 25.6. - 4.9.2020

Esittelyvideo suomeksi n. 15 min.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Kaavakartta (piir.nro 3413)

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Liitteet

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.5.2020 § 59

Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 27.2.2020 (§ 30).

Vireilletulo 15.4.2020 kuulutus

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587