Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Kirkkonummella

03.12.2021 15:21

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Vapaa-aika Perusturva

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset tulevat voimaan lauantaina 4.12. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uusia rajoituspäätöksiä Uudellemaalle. Alueen koronatilanne on heikentynyt nopeasti ja terveydenhuollon kantokyky on uhattuna.

Uudellamaalla rajoitetaan kokoontumisia sekä asiakas- ja yleisötilojen käyttöä. Päätös on voimassa 4.–31.12.2021.

Yli 20 henkilön yleisötilaisuudet kielletään ilman koronapassia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa.

Jos koronapassi otetaan yleisötilaisuudessa käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei tarkasteta esimerkiksi henkilökunnalta tai esiintyjiltä.

Yleisissä kokouksissa tulee noudattaa rajoituksia

Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia. Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Kirkkonummella tiloista vastaavien toimijoiden on varmistettava mahdollisuus lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin välttämiseen – vaihtoehtona usein koronapassin edellyttäminen

Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös tilojen käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit) Uudellamaalla. Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä.

Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräyksen perusteella tehtävien osallistujamäärärajausten ja osallistujien sijoitteluun liittyvien toimien vaihtoehtona tiloista vastaava toimija voi edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistujilta koronapassia.

Toimija voi ottaa koronapassin käyttöön seuraavissa lähtökohtaisesti vapaa-ajalla virkistystarkoituksessa käytettävissä tiloissa:

 • yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat
 • kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.

Koronapassia ei voi ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Koronapassia ei saa edellyttää esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa.

Kirkkonummen uimahallissa rajoitetaan asiakasmääriä tartuntariskin ehkäisemiseksi. Uimahalli tiedottaa toiminnasta tarkemmin omilla sivuillaan.

Kunta edellyttää sisäliikuntatilojen käyttäjiä järjestämään toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä yllä selostetun mukaisesti tai vaihtoehtoisesti tiloista vastaava toimija voi edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistujilta koronapassia ohjeen mukaisesti. Tilaisuuden osallistujamäärä voi olla enintään 50 (viisikymmentä) prosenttia tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Kunta edellyttää toimijoilta terveysturvallisuuden huomioimista.

Kirjasto on edelleen avoinna. Rajoitukset vaikuttavat tilaisuuksien järjestämiseen. Kirjasto tiedottaa toiminnasta tarkemmin omilla sivuillaan.

Nuorisotiloissa rajoitetaan asiakasmääriä terveysturvallisuus huomioiden.

Musiikkiopiston konserteissa sekä nuorisoteatterin esityksissä osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön. Musiikkiopisto ja nuorisoteatteri tiedottavat toiminnasta asiakkaita erikseen.

AVIN:n päätös kokoontumisrajoituksista koskee myös muita kunnan hallinnoimia tiloja, mukaan lukien kunnantalo.

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijoiden tulee rajoittaa vanhempien oleskelua lasten harrastustiloissa.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista säädetään eri tartuntalain pykälässä. Ravintoloita koskevista rajoituksista päättää hallitus.

Tartuntatautilain mukaisia hygieniavaatimuksia tulee noudattaa

Tartuntatautilain mukaisia hygienian minimivaatimuksia tulee edelleen noudattaa yleisölle avoimissa ja asiakkaille ja osallistujille varatuissa toimitiloissa ilman erillistä viranomaispäätöstä:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.


  Kirkkonummella on voimassa laaja kasvomaskisuositus

Kirkkonummella on voimassa laaja maskisuositus rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta. Maskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskin käyttöä suositellaan näin ollen myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien. Maskisuositus on voimassa 16.1.2022 asti.

Majakkalogo