Kohti hiilineutraalia kuntaa - HINKU

Kirkkonummi liittyi Hiilineutraalit kunnat -verkostoon (HINKU) loppuvuodesta 2017. Kirkkonummi haluaa edistää toiminnassaan ekologisia ja kestäviä ratkaisuja ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen on siinä tärkeässä asemassa. Kirkkonummi haluaa olla paitsi luonnonläheinen, myös ekologisesti kestävä.

Kunta järjestää 7.3.2019 kaksi työpajaa, joissa osallistetaan kunnan asukkaat ja yritykset mukaan päästövähennystoiminnan arviointiin ja suunnitteluun. 

Lisätietoja: viestinta@kirkkonummi.fi