Kohti hiilineutraalia kuntaa - HINKU

Kirkkonummi liittyi Hiilineutraalit kunnat -verkostoon (HINKU) loppuvuodesta 2017. Kirkkonummi haluaa edistää toiminnassaan ekologisia ja kestäviä ratkaisuja ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen on siinä tärkeässä asemassa. Kirkkonummi haluaa olla paitsi luonnonläheinen, myös ekologisesti kestävä. Kunnan ilmastotyötä toimeenpannaan Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartan toimenpiteillä.

Linkki Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekarttaan.

Kunta järjesti 7.3.2019 kaksi työpajaa, joissa osallistettiin kunnan asukkaat ja yritykset mukaan päästövähennystoiminnan arviointiin ja suunnitteluun.

Kirkkonummen ilmastotyötä vauhdittaa 1.10.2019 alkaen ilmastokoordinaattori. Ilmastokoordinaattori toimii Ympäristöministeriön rahoittaman Kirkkonummen ja Vihdin kuntien yhteisen hankkeen puitteissa vuoden 2020 loppuun saakka. Puolet työajastaan koordinaattori työskentelee Vihdissä.

Jos sinulla on hyviä ideoita Kirkkonummen ilmastotyön vauhdittamiseksi, otathan yhteyttä:

Outi Manninen
Ilmastokoordinaattori
outi.manninen (at) kirkkonummi.fi
Puh. 044 7674 461