Kohti hiilineutraalia Kirkkonummea

Kirkkonummi tähtää hiilineutraaliksi

Kirkkonummi liittyi kunnanvaltuuston päätöksellä 13.11.2017 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon. Liittymällä HINKU-verkostoon, kunta sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästövähennyksillä kunta pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta eli maapallon lämpenemistä.

Kunnan eri toimialojen edustajista koostuva HINKU-ohjausryhmä suunnittelee ilmastotyön toimenpiteitä, seuraa ilmastotavoitteiden toteutumista sekä toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

 

Kirkkonummen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

Kirkkonummen kunta liittyi Euroopan komission kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate and Energy) vuonna 2018. Sopimukseen liittyneet kaupungit ja kunnat sitoutuvat kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) laatimiseen ja käyttöönottoon. Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi SECAP-toimintasuunnitelman alkuvuonna 2021.

SECAP:ssa määritellään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä konkreettisia toimenpiteitä, joita edistetään kuntaorganisaation läpileikkaavana yhteistyönä. Toimintasuunnitelma tukee Kirkkonummen HINKU-ilmastotyötä ja 80 prosentin päästövähennystavoitetta. Lisäksi SECAP:ssa listataan keinoja, jotka edistävät ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista.  

Kirkkonummi toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Kirkkonummi on vahvistanut sitoutuvansa Hinku-tavoitteeseen kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksella, jota ylläpitää Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on luonnon kantokyvyn rajoissa toimiva, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.

Kestävien ja ekologisten ratkaisujen edistäminen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat osa Kirkkonummen kunnan strategisia päämääriä.

 

Kohti energiansäästöjä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen kautta

Kirkkonummen kunta pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään HINKU-tavoitteen mukaisesti muun muassa pienentämällä energiankulutusta kunnan kiinteistöissä. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittymällä kunta on asettanut 7,5% energiansäästötavoitteen vuoteen 2025 mennessä.

Hiilineutraali Suomi -logo Sitoumus 2050 -logo Energiatehokkuussopimukset logo

Lisätietoja

Vera Järvenreuna
Ilmastokoordinaattori

Ervastintie 2
PL 20
02401 Kirkkonummi

puh. 044 7674461
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Aiemmat ilmastokirjeet

Ilmastokirje 1/2020

Ilmastokirje 2/2020