Kohti hiilineutraalia Kirkkonummea

Kirkkonummi tähtää hiilineutraaliksi

Kirkkonummi liittyi kunnanvaltuuston päätöksellä 13.11.2017 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon. Liittymällä HINKU-verkostoon, kunta sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästövähennyksillä kunta pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta eli maapallon lämpenemistä.

Kunnan eri toimialojen edustajista koostuva HINKU-ohjausryhmä suunnittelee ilmastotyön toimenpiteitä, seuraa ilmastotavoitteiden toteutumista sekä toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

 

Kirkkonummi toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Kirkkonummi on vahvistanut sitoutuvansa Hinku-tavoitteeseen kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksella, jota ylläpitää Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on luonnon kantokyvyn rajoissa toimiva, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.

Kestävien ja ekologisten ratkaisujen edistäminen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat osa Kirkkonummen kunnan strategisia päämääriä.

 

Kohti energiansäästöjä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen kautta

Kirkkonummen kunta pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään HINKU-tavoitteen mukaisesti muun muassa pienentämällä energiankulutusta kunnan kiinteistöissä. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittymällä kunta on asettanut 7,5% energiansäästötavoitteen vuoteen 2025 mennessä.

Hiilineutraali Suomi -logo Sitoumus 2050 -logo Energiatehokkuussopimukset logo

Lisätietoja

Aiemmat ilmastokirjeet

Ilmastokirje 1/2020

Ilmastokirje 2/2020