Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Yhteistyötä tehdään kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti.  Vastuu yhteistyön toteutumisesta on varhaiskasvatuksen henkilöstöllä.

Päikky on sähköinen kulunvalvontajärjestelmä, jolla seurataan lasten läsnä- ja poissaoloja kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Vanhempainyhdistykset tarjoavat huoltajille mahdollisuuden verkostoitua toisten vanhempien kanssa sekä yhteisen vaikuttamisen ja toimimisen kanavan niin päiväkodissa kuin koko varhaiskasvatuksessa.