Kodin ja esiopetuksen yhteistyö

Vastuu huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä on esiopetuksen järjestäjällä. Yhteistyötä tehdään kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintävälineitä ja käytetään tarpeen mukaan tulkkia tai kieliavustajaa. Huoltajien ja lasten palaute otetaan huomioon opetusta, tuen muotoja ja toimintakulttuuria kehitettäessä.

Päikky on sähköinen kulunvalvontajärjestelmä, jolla seurataan lasten läsnä- ja poissaoloja esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Vanhempainyhdistykset tarjoavat huoltajille mahdollisuuden verkostoitua toisten vanhempien kanssa sekä yhteisen vaikuttamisen ja toimimisen kanavan niin päiväkodissa kuin koko varhaiskasvatuksessa.