Kirkkonummi.NYT.

Tällä sivulla on ajankohtaisia tietoja Kirkkonummen kunnan väestöstä ja rakentamisesta.

tiedot pdf-muodossa

Tietoa väestöstä 31.10.2022

Väestömäärä 40744
Kasvu vuonna 2022       +208 hlöä = 0,51%
Kasvu lokakuussa 2022   +41 hlöä

Väestön kielisyys

     Kieli lkm

%

suomi 30078    73,8 %
ruotsi            6286 15,4 %
viro 1193 2,9 %
venäjä 806 2,0 %
albania    328   0,8 %
englanti 271 0,7 %
arabia 131 0,3 %
saksa 115 0,3 %
ukraina 102 0,3 %
tigrinja 101 0,2 %
muut kielet  1333 3,3 %

Valmistuneet asunnot 1.1.2022 - 31.10.2022

Yhteensä valmistuneita asuntoja 699
Valmistunutta kerrosalaa yht. 48733 m2
Keskimäärin kerrosala per asunto, kaikki asunnot 70 m2
1.10.-31.10.2022 valmistuneita asuntoja yht. 171

Valmistuneet asunnot rakennusluokittain 

Rakennustyyppi lkm keskim. kem/asunto muutos vrt. 30.9.2022
Omakotitalot 70 180 6
Paritalot 32 102 8
Rivitalot 32 74 14
Luhtitalot 20 66

0

Kerrostalot 545 54 143

kem = kerrosala (m2)

Rakennusluvat 1.1.2022 - 31.10.2022

Myönnettyjä lupia asunnoille yht. 345

Kerrosala yht. 35978 m2

Kem/as. keskim. 104 m2

Rakennustyyppi lkm keskim. kem/asunto
Omakotitalot 68 158
Paritalot 32 128
Rivi- ja ketjutalot 105 116
Asuinkerrostalot 140 64