Kirkkonummi suosittelee noudattamaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ja HUS:n suosituksia myös Kirkkonummella koronaepidemian hillitsemiseksi

16.10.2020 11:21

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Perusturva

Koronavirusepidemia on Uudellamaalla kiihtymisvaiheessa ja paikoin vaarassa siirtyä leviämisvaiheeseen. Kirkkonummen kunta suosittelee, että myös Kirkkonummella noudatetaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksia kasvomaskin käytöstä ja yleisö- ja yksityistilaisuuksien rajaamisesta. Lisäksi Kirkkonummen kunta suosittelee noudattamaan Helsingin ja Uudenmaan (HUS) antamaa suositusta toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja yksityistilaisuuksissa.

Kasvomaskin käyttö

Kirkkonummi on jo aiemmin suositellut noudattamaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen koronaepidemian kiihtymisvaiheen ohjeistusta kasvomaskin käytöstä mm. julkisessa liikenteessä, julkisissa tiloissa (esim. kaupoissa ja kauppakeskuksissa sekä 2. asteen oppilaitoksissa) ja tapahtumissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista. Lisäksi kunta on suositellut kasvomaskin käyttöä omissa palveluissaan kaikille 15-vuotta täyttäneille.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on suositellut lisäksi kasvomaskin käyttöä myös kaikilla muilla työpaikolla erityisesti tilanteissa, joissa ihmiset laajemmin tapaavat toisiaan (kuten työpaikoilla, taukotiloissa ja yhteisissä tiloissa) ja kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan, ellei käyttämättömyyteen ole erityistä, esimerkiksi terveydellistä, syytä. Ryhmä suosittelee myös vanhempia käyttämään kasvomaskia oleskellessaan varhaiskasvatuksen tiloissa, esimerkiksi lapsia vietäessä tai noudettaessa päiväkodista.

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 1.11.-30.11.2020.

Yksityistilaisuudet

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamista yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestettäisi lainkaan. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia ja joulun ajan juhlia.

 Harrastustoiminta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suosittelee, että harrastustoiminnassa, kuten urheiluseuroissa, kansalais- ja työväenopistojen kursseilla, taideoppilaitoksissa (esim. tanssi-, teatteri-, musiikki- ja kuvataideoppilaitoksissa), ryhmäharrastuksissa (esim. partio, orkesteri- ja kuorotoiminta) sekä muissa vastaavissa noudatetaan seuraavia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä ohjeita:

· Harrastustoimintaan osallistuvia kehotetaan käyttämään kasvomaskia (yläasteikäisistä alkaen) harrastustoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.

· Harrastuksiin tullaan vain terveenä. Henkilön tulee olla täysin oireeton, lieviäkään oireita ei saa olla.

· Kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa, pois lukien urheilutilanteet. Myös kuoroharjoituksissa pyritään kasvomaskin käyttöön. Amatööriorkestereiden tulee harkita ohjelmistoaan ilman puhallinsoittimia, muut käyttävät kasvomaskia.

· Kaikkien toimintaan osallistuvien henkilöiden tulee käyttää kasvomaskia koko tilaisuuden ajan, myös mahdollisen yleisön.

· Harrastusryhmän koon suositellaan olevan alle 20 henkilöä.  

· Toimintaa suunnitellaan siten, että

      o   kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa, kts. yllä

      o   noudatetaan 2 m turvavälejä sisä- ja ulkotiloissa 

      o   suositaan erillisiä pienryhmiä

      o   vältetään ryhmien yhteisharjoittelua

      o   vältetään ryhmien sekoittamista keskenään

      o   muita tapoja kuten etäyhteyksiä hyödynnetään toiminnassa koronatartuntojen ehkäisemiseksi

      o   harrastusvälineet ovat henkilökohtaisia, mutta yhteiskäyttöisten välineiden (kuten pallo) desinfektiosta tulee huolehtia

      o   mahdollisuuksien mukaan harjoituksiin tullaan urheiluvälineet puettuna, pukutiloissa ja muissa yhteisissä tiloissa oleskelu minimoidaan

      o   järjestävä taho huolehtii jälkisiivouksesta

HUS suosittelee myös, että suuria kulttuuri- ja urheiluharrastetapahtumia (kuten näyttelyt, konsertit, urheiluturnaukset yms.) ei järjestettäisi. Jos tällainen tapahtuma katsotaan ehdottoman perustelluksi, osallistujien kokonaismäärä tulisi rajoittaa alle 50 henkilöön ja järjestää tapahtuma ilman yleisöä. Jos yleisöä tulee kuitenkin paikalle, tapahtumajärjestäjä voi edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen.

Majakka logo