Kirkkonummi sulkee toimintojaan valtioneuvoston linjausten mukaisesti

16.03.2020 20:42

Kategoria: Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Perusturva

Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnion mukaan valtioneuvoston tänään päättämät toimenpiteet ovat todella poikkeuksellisia ja järeitä. -Sinällään on hyvä, että toimenpiteet yhtenäistyvät koko maassa, mutta toki tämä merkitsee suuria muutoksia kirkkonummelaisten perheiden arkeen. Kunta haluaa turvata asukkailleen mahdollisimman toimivat ja turvalliset olosuhteet tässä ainutkertaisessa tilanteessa. Kannustan seuraamaan kunnan ja koulujen eri viestintäkanavia yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi, sanoo kunnanjohtaja Aarnio.

Valtioneuvoston linjaus suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi:

Suosituksella turvataan varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa.

Suositukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Päiväkodit ja perhepäivähoito toimivat siis normaalisti. Sen sijaan asukaspuistot Kannonkolo, Veikonvintti ja Piennarpiha ovat suljettu. Suljettuna ovat myös varhaiskasvatuksen kerhot Köpaksen, Sepänkannaksen ja Koskentorin päiväkodeissa. (Päivitetty 18.3.2020)

Suositukset perusopetukseen

Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Suositukset lukio-opetukseen, ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluille, yliopistoille ja vapaaseen sivistystyöhön

Oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa

Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13. maaliskuuta. Hallituksen päivitetty suositus ei tuo muutoksia päätökseen.

Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien turvallisesta työskentely-ympäristöstä huolehditaan.

Muut tilat

Valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Valtioneuvoston suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana 16.3.

Majakka