Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja 23.9.2020

14.10.2020 10:44

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue ilmoittaa, että yleiskokous 23.9.2020 on päättänyt sääntömääräisistä asioista, muutoksista säännöissä ja lausunnosta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskieltohakemuksesta.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen, pidetään nähtävänä kalatalousalueen verkkosivulla https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi/ ja Kirkkonummen, Siuntion ja Vihdin kuntien sekä Lohjan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ajalla 14.10-20.11.2020.

Se, jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 14.10.2020 yllämainituilla verkkosivuilla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.

Lisätietoja: gabi.lindholm@outlook.com tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 8-16.
13.10.2020, Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen hallitus