Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen ja Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueen 24.4.2019 kokousten pöytäkirjat

10.06.2019 15:53

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus

Kirkkonummi-Siuntion kalastusalue ilmoittaa, että yleiskokous 24.4.2019 on päättänyt tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta, vastuunvapaudesta ja kalastusalueen lopettamisesta.
Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue ilmoittaa, että yleiskokous 24.4.2019 on päättänyt toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja korvausvarojen jakamisesta

Kokouksista laaditut pöytäkirjat liitteineen, pidetään 10.6-8.7.2019 nähtävillä Kirkkonummen, Siuntion ja Vihdin kuntien sekä Lohjan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla
Se jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalastusalueelle/kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 7.6.2019 Virallisessa lehdessä ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.

Lisätietoja saa gabi.lindholm@outlook.com tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 8-15.
5.6.2019, Kirkkonummi-Siuntion kalastusalueen ja Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen hallitukset