Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen 24.4.2023 kokouksen pöytäkirja nähtävillä

15.05.2023 14:33

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue

Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue ilmoittaa, että yleiskokous 24.4.2023 on päättänyt sääntömääräisistä asioista.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen, pidetään nähtävänä 15.5-21.6.2023 kalatalousalueen ilmoitustaululla, joka on kalatalousalueen kotisivulla https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi/

Se, jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Tämä ilmoitus julkaistaan 15.5.2023 kalatalousalueen kotisivuilla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.
Lisätietoja: gabi.lindholm@outlook.com tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 9-15.

15.5.2023, Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen hallitus