Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen 14.12.2021 kokouksen pöytäkirja nähtävillä

29.12.2021 13:11

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue

Ilmoitus pöytäkirjan esillepanosta

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue ilmoittaa, että ylimääräinen yleiskokous 14.12.2021 on päättänyt käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamisesta (Kalastuslaki 2015/379, 26 §).
Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen, pidetään nähtävänä 30.12.2021-7.2.2022 kalatalousalueen ilmoitustaululla, jota on kalatalousalueen kotisivu https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi/

Se, jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 30.12.2021 kalatalousalueen kotisivuilla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä. Lisätietoja: gabi.lindholm@outlook.com tai puh. 050-404 2738 arkisin klo 8-16.

29.12.2021, Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen hallitus