Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue: Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

06.05.2022 13:34

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue ilmoittaa, että yleiskokous 12.4.2022 on päättänyt sääntömääräisistä asioista ja käyttö- ja hoitosuunnitelmasta tehdystä oikaisuvaatimuksesta.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen, pidetään nähtävänä 29.4-6.6.2022 kalatalousalueen ilmoitustaululla, jota on kalatalousalueen kotisivu https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi/

Se, jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen
tiedoksiannosta.

Pöytäkirjan 18 kohdasta on annettu valitusosoitus.

Tämä ilmoitus julkaistaan 29.4.2022 kalatalousalueen kotisivuilla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä. Lisätietoja:
gabi.lindholm@outlook.com tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 8-16.

29.4.2022, Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen hallitus