Kirkkonummi Reilun kaupan kunta jo vuodesta 2013

07.02.2021 09:00

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Reilun kaupan banaanit ja kahvi ovat Kirkkonummella jo tuttu juttu – nämä kuuluvat monen kaupan valikoimaan, sekä useilla työpaikoilla on henkilöstölle saatavilla Reilun kaupan tuotteita. Kirkkonummella asia on näkynyt vuosien varrella erilaisten kunnan kampanjoiden ja tempausten muodossa, joissa on kerrottu asiasta enemmän sekä jaettu Reilun kaupan tuotteita. Näiden tuotteiden ja kampanjoinnin taustalla on laajoja kestävään kehitykseen liittyviä asiakokonaisuuksia, joihin kuluttajat sekä yritykset ja yhteisöt voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Globaali vaikuttaja

Reilun kaupan organisaation toiminta on kansainvälisesti laajalti levittäytynyttä; Reilun kaupan tuotteita viljellään 75 maassa ja myydään yli 140 maassa. Reilun kaupan kaupunkeja on maailmalla jo yli 2000.

Toiminnan painopisteitä ovat mm.

  • ilmasto- ja ympäristöystävällisten tuotantotapojen edistäminen
  • lapsityövoiman hyväksikäytön estäminen
  • maataloustuottajien toimeentulon vahvistaminen

Reilun kaupan organisaatio kouluttaa viljelijöitä ja työntekijöitä, kasvattaa kuluttajien tietoisuutta vastuullisten valintojen lisäämiseksi, vaikuttaa ns. reilumpien kauppatapojen ja sääntöjen puolesta, sekä ylläpitää tuotantoa ja kaupankäyntiä koskevaa kriteeristöä, jotka edellyttävät kestäviä toimintatapoja Reilussa kaupassa mukana olevilta.

Toiminta kunnissa

Suomessa toiminnassa on mukana 16 kaupunkia tai kuntaa. Yhtenä näistä kunnista Kirkkonummi edistää toiminnallaan paikallisesti eettistä kulutusta, kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista kauppaa. Kaupungit ja kunnat voivat liittyä toimintaan ja täyttäessään vaaditut kriteerit*, hakea nimikettä aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Toiminnassa mukana olevat kunnat kokoavat kannatustyöryhmän, joka on kaikille asiasta kiinnostuneille avoin ryhmä. Kannatustyöryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa ideoimaan ja suunnittelemaan, miten Reilun kaupan toimintaa sekä toiminnan painopisteitä voidaan tuoda esiin erilaisin viestinnällisin keinoin, sekä tuottamalla aiheeseen sopivia tapahtumia. Kannatustyöryhmässä jäsenet koostuvat viranhaltijoista kunnan eri toimialoilta, luottamushenkilöistä, seurakunnista, yhdistyksistä, yrityksistä sekä oppilaitoksista – kaikki ovat tervetulleita!

Lisätietoja elinkeino- ja markkinointikoordinaattori Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi
www.kirkkonummi.fi/reilun-kaupan-kunta

Lisätietoa Reilun kaupan toiminnasta: www.reilukauppa.fi

Kuva: Reilu Kirkkonummi -kannatustyöryhmää ja kunnanvaltuutettuja kahvittelemassa Reilun Kaupan tuotteilla kesällä 2013. Minna Hakapää, kannatustyöryhmän puheenjohtaja sekä jäseniä Amin Asikainen, Anni-Mari Syväniemi, Anders Adlercreutz; kuvaaja Timo Hosio

kesällä 2013_Minna Hakapää_Amin Asikainen_Anni-Mari Syväniemi_Anders Adlercreutz_kuvaaja Timo Hormio