Kirkkonummi rajoittaa tilojensa käyttöä kaikessa aikuisten sisäharrastustoiminnassa – suosituksia myös koskien lasten harrastustoimintaa

02.11.2020 16:18

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne

Kirkkonummella koronavirustartuntojen (COVID-19) määrä on viimeisen kahden viikon ajalta laskettuna 80/100 000 asukasta kohti ja ilmaantuvuus on kasvussa. Kunnan tartuntatautiyksikön tietoon on tullut viimeisen kahden viikon aikana yli 20 joukkoaltistumista, joista yli puolet kytkeytyy harrastustoimintaan.

Kirkkonummen tilanne poikkeaa harrastustoiminnan osalta muusta HUS-alueesta, ja sen vuoksi kunta suosittaa ja määrää tiukempia rajoituksia kuin muu HUS-alue. Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n perusteella Kirkkonummen kunta on kunnan tartuntatautitilanteen vuoksi päättänyt, että kunnan omistamissa sisätiloissa ei voi järjestää 20-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille ikäryhmille liikuntaharjoituksia ja -ryhmiä ja 18-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille muuta sisäharrastustoimintaa ajalla 3.11.2020 – 17.11.2020.

Kunta suosittelee myös yksityisiä toimijoita keskeyttämään yli 20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvat liikuntaharjoitukset ja 18-vuotta täyttäneiden muun sisällä tapahtuvan harrastustoiminnan edellä mainituksi ajaksi.

Ulkoliikuntapaikkojen pukutiloja ei suositella käytettäväksi. Jos pukutiloja käytetään, suositellaan niissä käytettävän kasvomaskia, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä.

Kunta suosittelee rajaamaan myös lasten sisällä tapahtuvassa harrastustoiminnassa ryhmien koon enintään 20 henkilöön toiminnan ohjaajat ja valmentajat mukaan lukien. Erityisesti ryhmien sekoittumista tulee välttää. Lisäksi lasten harrastusten valmentajia ja ohjaajia suositellaan käyttämään kasvomaskia koko toiminnan ajan, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä. Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia suositellaan noudattamaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä riittäviä etäisyyksiä.

Majakka