Kirkkonummi – perinteikäs sivistyskunta. Hindersby folkskola perustettiin 150 vuotta sitten.

15.01.2021 14:42

Kategoria: Kirjasto Opetus Kulttuuri Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Jo vuonna 1869 pitäjänkokous päätti, että Kirkkonummelle perustettaisiin sekä tyttöjen että poikien kansakoulu, kolme vuotta siitä, kun keisari Aleksanteri II vahvisti esityksen uudesta kansakoulusta. Suomi sai sen myötä nelivuotisen kansakoulun, muttei vielä oppivelvollisuuskoulua. Kuntamme ensimmäisen kansakoulun perustaminen viivästyi suurten nälkävuosien takia.

Tammikuun 15. päivänä 1871 koivulahtelainen Isak Erik Vik valittiin vastaperustetun Hindersby folkskolan ensimmäiseksi opettajaksi.  Vikistä tuli yleisesti kunnan sivistyselämän liikkeellepaneva voima. Seuraavana päivänä ilmoitettiin jo 44 oppilasta kouluun, Kirkkonummen aivan ensimmäiseen kansakouluun. Niinpä vuosi 2021 on Kirkkonummen sivistyshistorian merkkivuosi, ja juhlimme sitä, että on kulunut 150 vuotta ensimmäisen kansakoulun avaamisesta.

Monien lahjoitusten ansiosta kansakouluja avattiin ripeästi Häggesbölessä, Oitmäessä, Luomassa, Evitskogissa, Långvikissä, Porkkalassa, Haapajärvellä, Eestinkylässä ja Strömsbyssä. Kaikki nämä koulut olivat ruotsinkielisiä. Ensimmäinen suomenkielinen kansakoulu avattiin vuonna 1895 Veikkolassa.

Kouluja ylläpidettiin kunnan taholta ns. viinaverolla.

Kunta peri myös kirjaston, joka sijaitsi harmaakivikirkkomme sakastissa. Koiraveron avulla hankittiin myös pienempiä kirjastoja kouluihin. Myös kirjastot saivat paljon yksityisiä lahjoituksia. Erityisesti nuorisoyhdistyksillä oli suuri merkitys, sillä ne maksoivat kirjastonjohtajan palkan, ja kunta vastasi omalta osaltaan kirjojen hankinnoista.

Niistä päivistä lähtien on tapahtunut paljon. Nykyään Hindersby folkskola on Winellska skolan. Pienet kyläkoulut ovat lähes hävinneet, ja olemme luoneet oppimiskeskuksia, uusimpana Jokirinteen oppimiskeskus. Moni viihtyisien ja tarkoituksenmukaisten oppimiskeskusten rakentamisen hanke on parhaillaan lähtökuopissa. Gesterbyn koulukampuksen yhteyteen Winellska skolan on saamassa lähitulevaisuudessa ajanmukaiset, innovatiiviset opetustilat.

Meillä on uusi kirjastotalo Fyyri, josta toivomme koronatilanteen normalisoiduttua tulevan meidän kaikkien olohuoneemme.

Voimme hyvällä syyllä sanoa, että me kirkkonummelaiset olemme vaalineet perintöämme sivistyskuntana.

Mikael Flemmich
vt. sivistystoimenjohtaja

Lähteet:
Hindersby folkskola – Kyrkoby folkskola – Kyrkbacka lågstadieskola 1871-1996
M. Favorin: Kyrkslätt – Tillväxt och förändring / Kirkkonummi – Kasvun ja muutoksen vuodet

Kuvassa Hindersby folkskola Wilhelm Holmstenin kuvaamana.

Hindersby folkskola Wilhelm Holmstenin kuvaamana