Kirkkonummi palkittiin kunta-alan kehittämisteosta — miljoonasäästöt työkykyjohtamisella

23.01.2019 09:59

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen kunta on määrä­tie­toi­sesti uudistanut työterveyden käytäntöjään. Työky­ky­joh­ta­mi­sella on saavutettu jopa 3,4 miljoonan säästöt ja pidetty yhä useampi kunnan työntekijä työkykyisenä. Kunnan työterveyden käytäntöjä lähdettiin kehittämään 2016, sillä Kevan työkyvyttömyyskustannusten analyysissa 2015 Kirkkonummi sai varsin heikot tulokset. Tavoitteena oli aktiivisen tuen mallin kautta saada sairauspoissaolojen määrä laskuun ja nostaa työkyä.

Aktiivisen tuen mallilla ratkaisuja työkykyhaasteisiin

Aktiivisen tuen mallia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työter­veys­kumppani Terveystalon kanssa. Malli määrittää toimintatavat sairauspoissaolojen pitkittyessä. Mallissa kerrotaan, mitä työntekijän on itse tehtävä, mitä esimiehen pitää tehdä ja mistä työterveyshuolto vastaa. Pitkittyviin sairauspoissaoloihin päästään nyt käsiksi aiempaa aikaisemmassa vaiheessa ja työkykyneuvotteluja pidetään aiempaa enemmän.

Aktiivisen tuen mallin myötä kunnan henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet, osasairauspäivärahaa käytetään huomattavasti aiempaa enemmän työhön paluun tueksi sekä tehdään aiempaa enemmän työjärjestelyjä terveydellisten rajoitteiden takia. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään.

Osana aktiivisen tuen mallia esimies voi myöntää sairauslomaa seitsemän päivän ajalle ilman lääkärintodistusta. Käytäntö on vapauttanut työterveyskumppanin keskittymään työkykyriskien hallintaan ja työterveyden toimet on voitu kohdistaa aidosti vaikuttavaan tekemiseen.

-Aktiivisen tuen malli hyödyttää meitä kaikkia. Välitämme työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan sekä yritämme löytää työssä jatkamisen mahdollisuuksia terveydellisistä rajoitteista huolimatta, kertoo henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos

Työkykyjohtaminen toi miljoonasäästöt

Sairaus­pois­saolot ovat viidessä vuodessa vähentyneet 22 prosenttia. Sairaus­pois­sa­o­lojen vähentymisellä on saavutettu jopa 3,4 miljoonan euron säästöt. Toimien vaikuttavuus näkyy myös siinä, että terveysp­ro­sentti on noussut merkittävästi ja varhe-maksut kääntyneet laskuun. Yhä harvempi on poissa työstä sairauden vuoksi.

- Meille oli selvää, että jotain on tehtävä rohkeasti toisin, jotta saamme karanneet kustannukset kuriin. Nyt kunnan työterveys on ajanmukaista ja eteenpäin katsovaa työky­ky­joh­ta­mista, kertoo Palmroos.

Ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt merkittävästi Aktiivisen tuen mallin käyttöönoton jälkeen. Kunnalle ei tule varhaiseläkemenoperusteisia ”sakkomaksuja” entiseen tapaan ja toisaalta osa-aikainenkin työssä jatkaminen kartuttaa työntekijän vanhuuseläketurvaa.

Säästetty raha on laitettu tuottamaan lisää hyvää: on lisätty työkykyä parantavaa ja ylläpitävää toimintaa, kuten uni- ja kivun­hal­lin­ta­ryhmiä, liikun­ta­oh­jausta sekä opastusta stres­sin­hal­lintaan.

-Me kaikki voimme olla ylpeitä hyvistä tuloksista. Kirkkonummen kunta on muutamassa vuodessa tehnyt merkittävän loikan työkykyjohtamisen saralla ja tämä toimintatapa hyödyttää meitä kaikkia täällä työskenteleviä, Palmroos iloitsee.

Lisätietoja:

KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Työkykyjohtaminen toi miljoonasäästöt

taukojumppaa