Kirkkonummi pääkaupunkiseudulla

Kirkkonummen kunta tarjoaa alueellaan toimiville yrityksille erinomaiset liikenneyhteydet, hyvin koulutetun työvoiman sekä kasvavan väestön mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Kunta rakennuttaa infrastruktuuria ja kaavoittaa asuin- ja yrityskäyttöön tulevia tontteja sekä tarjoaa yrityksille laadukkaita kunnallisteknisiä palveluja (katujen kunnossapito, vesihuolto, jäteveden käsittely jne.).

Kunnassa toimii vireä yrittäjäyhdistys Kirkkonummen Yrittäjät ry, jonka kanssa kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä. Kunta on myös Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyhteisö. Kunta kokoaa kirkkonummelaisia yrittäjiä säännöllisesti vuosineljänneksittäin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja vaihtamaan kuulumisia kunnanjohtajan ja muiden virkamiesten kanssa.

Investoinnit ja hankinnat

Kunta investoi vuosittain yli 20 miljoonaa euroa rakentamiseen ja hankkii palveluja ja hyödykkeitä yli 85 miljoonalla eurolla. Ostopalveluiden hankinnan kautta kunta on useiden yritysten yhteistyökumppani. Kunta edistää vapaata kilpailua yrityskentässä toimimalla vastuullisesti julkisissa hankinnoissa.

Oppilaitosyhteistyö

Kunta rahoittaa ja ohjaa seudun ammatillisten oppilaitosten toimintaa varmistaen ammattitaitoisen työvoiman saannin alueen yrityksille.Oppilaitoksilta tilataan myös kunnan oman henkilökunnan koulutusta. Kunta toimii ajoittain harjoittelupaikkana oppilaitoksista valmistuville opiskelijoille, joista osa työllistyy opintojen jälkeen yrityksiin. Oppilaitosten hanketoiminta on aktiivista ja niiden tarjoamista yrityspalveluista mm.Laurea-ammattikorkeakoulun tukema Spinno Enterprise Center on tehnyt läheistä yhteistyötä kunnan kanssa pitkään.

Yritysneuvonta

Kirkkonummen kunta järjestää yrityspalvelut YritysEspoon kautta. YritysEspoon yritysneuvojat ottavat asiakkaita vastaan myös Kirkkonummen kunnantalolla, varaa aika tästä >.

Maaseutuelinkeinot

Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto

Kirkkonummen kunta hoitaa maaseutuviranomaiselle määrätyt tehtävät ja palvelut sekä maaseudun ja maatalouselinkeinojen kehittämistehtävät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, yhteistyössä seudun 10 muun kunnan kanssa vuoden 2012 alusta lukien. Palvelujen tuotannon isäntäkuntana toimii sopimuksen mukaisesti Inkoon kunta. Kirkkonummen kunta rahoittaa lisäksi vuosittain Pomoväst ry:n paikallistamaaseudun kehittämisohjelmaa. Ohjelman rahoitukseen osallistuvat EU,valtio ja kunnat. Ohjelmanpäämääränä on mm. edistää yrittäjyyttä ja lisätä työpaikkoja Länsi-Uudellamaalla. Kunta on myös mukana Etelä-Suomen kalatalousohjelmassa ESKO, jonka painopisteinä ovat mm. yrittäjyys ja innovaatiot.

Kehittämistoiminta

Kunta on Uudenmaan liiton kautta seudullisen kehitysyhtiö Culminatumin rahoittaja. Kehitysyhtiön tehtävänä on edistää Uudenmaan kansainvälistä kilpailukykyä ja houkuttelevuutta. CulminatumInnovation toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön Osaamiskeskusohjelmaan kuuluvia Asumisen, Matkailu- ja elämystuotannon, Hyvinvoinnin, HealthBion, Nanoteknologian, Jokapaikan tietotekniikan ja Digitaalisten sisältöjen osaamiskeskuksia ja hallinnoi yhteistyökumppaneidensa toteuttamia Elintarvikekehityksen ja Ympäristöteknologian Uudenmaan osaamiskeskuksia. Culminatum toimii Espoon Otaniemessä.

Yhteistyöverkostot

Kirkkonummen kunta on osa ns. KUUMA – kuntien ryhmää. KUUMA-kumppanuus on kymmenen Helsingin seudun kehyskunnan, yrityselämän ja oppilaitosten yhteistoimintaa.Yhteistyön tavoitteena on kehittää aluetta kilpailukykyisenä ja omaleimaisena asuin- ja yritysympäristönä sekä hoitaa kuntien tehtäviä yhdessä. Tavoitteena on kehittää elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä KUUMA-alueella. Yhteistyön avulla haetaan vaikuttamismahdollisuuksia myös mm. ELY -keskuksen ja Uudenmaan liiton päätöksentekoon. Elinkeinoasioiden lisäksi KUUMA – yhteistyöllä koordinoidaan maankäytön ohjaukseen, asumiseen ja liikennejärjestelmien kehittämiseen liittyviä asioita.

Kirkkonummen kunta pyrkii houkuttelemaan alueelleen kansainvälisiä investointeja yhteistyössä Invest in Finlandin sekä Greater Helsinki Promotionin kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta tuottamalla tietoa sekä kehittämällä ja koordinoimalla kansallista ulkomaisten investointien hankintatyötä. Greater Helsinki Promotion Ltd Oy markkinoi pääkaupunkiseutua kansainvälisten yritysten ja muiden organisaatioiden erinomaisena sijoituspaikkana. Yhtiö edistää seudun yleistä tunnettuutta kansainvälisesti.