Kirkkonummi on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

22.01.2021 11:33

Kategoria: Varhaiskasvatus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset

Kirkkonummi on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa ensi syksynä ja kestää toukokuun 2024 loppuun asti. Siihen osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.

Kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeiluun osallistuvat kunnat valittiin satunnaisotannalla

Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen. Näiden kuntien lisäksi valittiin myös kokeilukuntia, jotka toimivat verrokkikuntina, joissa kaksivuotista esiopetusta ei järjestetä.

Ministeriön tiedotteen mukaisesti kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuonna 2021.

Viestimme asiasta lisää työn edetessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta.

Kirkkonummen majakkalogo