Kirkkonummi mukaan Nuorisotyö raiteilla-hankkeeseen

21.08.2019 16:13

Kategoria: Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoret

Mikä on Nuorisotyö raiteilla -hanke?

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneen Nuorisotyö raiteilla -hankkeen tavoitteena on nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa raideliikenteessä, asemilla, kauppakeskuksissa sekä lentoasemalla. Arkisten kohtaamisten kautta edistetään nuorten hyvinvointia ja nuoria tuetaan, autetaan sekä tarvittaessa ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa havainnoiden sekä kartoittaen nuorten liikkeitä sekä nuorisoilmiöitä. Raidenuorisotyöllä pyritään ennaltaehkäisemään konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa. Toiminnalla halutaan edistää turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisätä nuorten ja muiden matkustajien keskinäistä ymmärrystä.

Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut. Hankkeessa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tiimi, joka vastaa raidenuorisotyön suunnittelusta, valmistelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin ja Espoon kaupunkien nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry., Liikennevirasto, VR Group, Finavia, HKL, poliisilaitokset, järjestyksenvalvontayritykset ja ammattikorkeakoulut. Toiminnan laajentuessa 1.5.2019 mukaan tulivat Kirkkonummi, Kauniainen, Järvenpää sekä HYRIA säätiö. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuoret liikkuvat ja niin tekee nyt myös nuorisotyö - tehdään nuorisotyötä nuorten kanssa siellä missä nuoret ovat.

Kirkkonummelle toukokuussa 2019 laajentuneen Nuorisotyö raiteilla -hankkeen nuorisotyöntekijät liikkuvat erityisesti rantaradan varrella (Kirkkonummi-Espoo-Kauniainen-Helsinki) ja kauppakeskuksissa (Kirkkonummi, Espoon keskus, Matinkylä ja Leppävaara). Nuorisotyöntekijät ovat liikkeellä silloin kuin nuoretkin, eli pääosin iltaisin ja viikonloppuisin.

Kirkkonummen NTR-tiimissä työskentelee tällä hetkellä erityisnuorisotyöntekijä Eija Rajavaara, ennaltaehkäisevä päihdetyöntekijä Katri Lahtinen ja ruotsinkielinen nuoriso-ohjaaja Rafaela Nyholm.

Tämän lisäksi jalkaudumme viikoittain eri puolille Kirkkonummea paikkoihin mihin nuoret kokoontuvat ja tarvittaessa tuemme alueellista nuorisotyötä reagoimalla nopeasti nuorisoilmiöihin. Jalkautumisen tavoitteena on kohdata niitä nuoria, joita ei tavoiteta muilla toiminnoilla. Näiden nuorten ääni halutaan saada kuuluviin ja samalla halutaan lisätä aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä. Jalkautuessa nuorisotyöntekijät myös kartoittavat nuorten liikkumista.

Kirkkonummen nuoriso-ja liikuntapalveluissa NTR toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaajien lähiesimies Joni Laine 040-511 8172.

Jalkautuviin nuorisotyöntekijöihin voi olla yhteydessä numeroihin:

Eija 040-832 1906, Katri 040-729 0838 ja Rafaela 040-574 3913

Tärkeänä yhteistyökumppanina on etsivä nuorisotyö, joka on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.  Kirkkonummella suomenkielisenä etsivänä nuorisotyöntekijänä toimii Sini Rautiainen, jonka tavoittaa numerosta 040-126 7515 ja ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön hoitaa SVEPS Johanna Baarman 050-555 9126.

NTR