Kirkkonummi mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun

22.03.2018 08:06

Kategoria: Varhaiskasvatus Lapset Lapsiystävällinen kunta

Opetushallitus selvittää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kokeiluun valittujen kuntien kanssa, millaisia muutos- ja kehittämistarpeita kaksivuotinen esiopetus edellyttäisi lasten näkökulmasta sekä paikalliselta päätöksenteolta. Lisäksi selvitetään, millaisia kansallisia lainsäädännön ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin liittyviä muutostarpeita nousee esille. Opetushallitus laatii kokeilun pohjalta selvityksen kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tarkoitus jatkaa varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilua vuosina 2019–2020.

Lue lisää kokeilusta opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

lapsi pyöräilee