Kirkkonummi kurottaa tulevaisuuteen -näyttely kunnantalolla lauantaina 6.9. asti – Osallistu kyselyyn maankäytön tulevaisuudesta  

22.08.2019 09:23

Kategoria: Tontit ja rakentaminen Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Kadut ja tiet

Näyttely jatkuu kunnantalon aulassa 6.9. asti. Tervetuloa!

Kirkkonummen maankäytön kehityskuva - osallistu kyselyyn tästä.

Kunnantalon ala-aulassa on nähtävillä suunnitelmia Kirkkonummen tulevien vuosien kehittämisestä. Näyttelyssä on esillä Kirkkonummen liikekeskustan kehittämissuunnitelmia ja keskustan rakennushankkeita, katujen yleissuunnitelma sekä kunnan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.

 Näyttelyssä esitellään myös neljä eri skenaariota Kirkkonummen maankäytön kehityskuvasta, eli miten maankäyttöä ollaan kehittämässä pitkälle tulevaisuuteen.

-Laadittavien skenaarioiden kautta annetaan myös tietoa lähitulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista yhteiskunnassamme, ja miten Kirkkonummi asemoi itsensä ennakoituihin muutoksiin. Skenaarioiden pohjalta on tarkoitus muodostaa kunnan maankäytön kehittämiselle perusteet. Todettakoon, että maankäytön kehityskuvan perustana on verraten tuore Kirkkonummen kuntastrategia, kertoo kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi.

-Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta hankkeen yhteydessä on koettu, että kuntalaisten käsitys tulevaisuuskehityksestä on saatava selville. Nuorten ääntä kuunnellaan erityisellä kiinnostuksella, sillä he ovat elossa vuonna 2060, jonne maankäytön kehityskuva pisimmillään tähtää. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteet nousevat mitä todennäköisimmin yhdeksi kehityskuvan keskeisimmistä teemoista, jatkaa kunnanarkkitehti Luomajärvi.

Tallinmäki