Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2021 Luomanpuron kalatiehankkeelle

30.08.2021 16:23

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen tämänvuotinen ympäristöpalkinto on myönnetty Luomanpuron kalatiehankkeelle. Palkinto luovutettiin maanantaina 30.8. Marko Vähäkuopukselle, jonka panostus hankkeeseen on ollut erityisen merkittävä.

Työtä Luomanpuron kunnostamiseksi on tehty vuodesta 2019 lähtien. Kunnostustyöt ovat käsittäneet pohjan raivausta, jokiuoman penkkojen siistimistä, kutusoraikkojen tekoa ja nousuesteiden poistamista. Tarkoituksena on ollut parantaa vesiympäristön tilaa sekä palauttaa Luomanpuro meritaimenen ja muiden kalojen kutujoeksi.

Kuvassa Luomanpuron kalatiehankkeen Marko Vähäkuopus sekä kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi.  

Kalatie mahdollistaa meritaimenen nousun kutupaikoille

Kalatien on toteuttanut ja suurelta osin rahoittanut Marko Vähäkuopus. Vähäkuopus on tehnyt merkittäviä ponnistuksia puron kunnostamiseksi ja mahdollistanut aktiivisuudellaan kalatiehankkeen onnistumisen. Lisäksi tärkeässä osassa ovat olleet paikalliset asukkaat ja aktiivit, jotka ovat ottaneet vesiensuojelun omaksi asiakseen ja osallistuneet pyyteettömästi kunnostustalkoisiin.

Vähäkuopuksen lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Luoma–Vitträsk kalastuskunta, Luoman Kyläyhdistys ja Kirkkonummen kunta.

Suurimpana ponnistuksena on toteutettu Luomanpuron kalatie, joka mahdollistaa meritaimenen nousun Luomanlahdesta vanhan myllypadon ohi Luomanpuron kutupaikoille. Hankkeen toteuttaminen on edellyttänyt toimenpiteiden suunnittelua ja valmistelua, työn organisointia, lukuisia talkootyötunteja ja merkittävää rahallista panostusta. Luomanpuron kalatien avajaisia vietettiin 25.09.2020.

Luomanpuron kalatie on konkreettinen teko, jolla on parannettu paikallisten voimien avulla vesiympäristön tilaa. 

Ympäristöpalkinnon kunniamaininta Suutari Fixeri Ky:lle

Ympäristöpalkinnon kunniamaininnan saa kestävää kulutusta edustava paikallinen yritys, Suutari Fixeri Ky.

Torin kupeessa on toiminut vuosien ajan suutari, jonka asiantuntevista palveluista on nauttinut suuri joukko kirkkonummelaisia. Suutarin ansiosta lukemattomat jalkineet ovat voineet jatkaa elämäänsä.

Kuvassa Suutari Fixeri Ky:n yrittäjä Marko Hyttinen ja kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi.

Tavaroiden lyhentyvä elinkaari on kasvava ympäristöongelma. Tuotantoon ja kuljetukseen kuluu luonnonvaroja. Myös käyttö ja käytöstä poistaminen kuormittavat ympäristöä. Tavaroiden käyttöiän pidentäminen vähentää jätteen syntyä, neitseellisten raaka-aineiden tarvetta sekä ehkäisee valmistuksesta ja hävittämisestä aiheutuvia päästöjä. Samalla se on jätelain tavoitteiden mukaista toimintaa.

Suutari Fixerin toiminta on edistänyt kiertotalouden tavoitteita mahdollistaessaan jalkineiden pitkäaikaisen käytön. Jalkineiden kunnossapito ja korjaaminen on arvokasta työtä, jolla vähennetään kulutuksesta aiheutuvia ekologisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Käyttökelpoisten tuotteiden huoltaminen ja korjaaminen on tärkeä osa ekologista elämäntapaa.

Vuoden 2021 ympäristöpalkinnon sekä kunniakirjan luovuttivat palkituille kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi sekä ympäristöpäällikkö Anu Hynninen. 

Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa. Palkintoraatiin kuuluivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi, yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja ympäristöpäällikkö Anu Hynninen. Raati valitsi palkittavat kuntalaisilta tulleiden ehdotusten perusteella.

 Kunnan ympäristöpalkinnon myöntämisperusteet

·Ympäristöpalkinnon saaja on Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkkonummelainen yksityishenkilö,

·Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla,

·Palkinto myönnetään ympäristönsuojelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuuriympäristön hoitoon, vesiensuojeluun, ympäristövalistukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen,

·Palkinnon saaja ei ole aikaisemmin saanut kunnalta vastaavaa tunnustusta ympäristöasioissa.

Marko Vähäkuopus sekä Saara Huhmarniemi