Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2019 Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle

24.08.2019 09:52

Kategoria: Kirkkonummi-päivät Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2019 myönnettiin tänä vuonna Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on tehnyt monipuolista ja pitkäjänteistä ympäristötyötä Kirkkonummen luonnon hyväksi. Ympäristöyhdistys järjestää mm. monipuolista retki- ja talkootoimintaa sekä yleisötilaisuuksia. Porkkalan lintuviikko kokosi toukokuussa lintu- ja luontoharrastajat Kirkkonummen luontokohteiden ja luentojen ääreen.

Lisäksi jaettiin kunniamaininta. Hirsala Golf on Suomen pioneereja golfkenttien ympäristötyössä ja ympäristöystävällisessä toiminnassa. Ympäristöajattelu on mukana kaikessa toiminnassa. Hirsala golf on myös teettänyt luontoselvityksiä kentän alueella ja vuonna 2018 aloitettiin virtavesikunnostukset Finnträskin laskuojassa.

Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaettiin nyt neljättä kertaa. Palkintoraati koostui Kirkkonummen kunnan luottamushenkilöistä ja virkamiehistä.

Ympäristöpalkinnon saaja voi olla Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkkonummelainen yksityishenkilö. Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla. Palkinto myönnetään ympäristönsuojelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuuriympäristön hoitoon, vesiensuojeluun, ympäristövalistukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen.

 

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Sari Soini, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 040-1269 678

Ympäristöpalkinto 2019