Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksissä muutoksia

17.10.2017 10:34

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

 

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevissa määräyksissä on otettu huomioon päivittynyt lainsäädäntö. Ranta-alueilla noudatetaan jatkossa pilaantumiselle herkkien alueiden tiukempaa puhdistustasoa. WC-vedet pitää johtaa puhdistettuna ranta-alueen ulkopuolelle tai umpisäiliöön. Pohjavesialueilla kaikkien puhdistettujen jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty, kuten ennenkin.

Meluilmoituskynnystä on tiukennettu asemakaava-alueilla. Yli 10 työpäivää kestävä erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ asemakaava-alueella edellyttää jatkossa meluilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muilla alueilla meluilmoitus vaaditaan, jos erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.

Maalämpökaivojen poraus aiheuttaa riskin tärkeille pohjavesialueille ja siksi pohjaveteen saakka ulottuvat maalämpökaivot ovat jatkossa kiellettyjä 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla. Kirkkonummen pohjavesialueisiin on tullut pieniä muutoksia ja uudet kartat löytyvät kunnan karttapalvelusta:
https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Ympäristönsuojelumääräyksiin voi tutustua kokonaisuudessaan kunnan internetsivuilla:
https://www.kirkkonummi.fi/ymparistonsuojelumaaraykset


Lisätiedot:
ympäristöpäällikkö Sari Soini, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 040 1269 678

 

Lakikirja