Kirkkonummen vuoden 2020 ympäristöpalkinto kolmelle taholle – tässä ovat palkitut

28.08.2020 12:15

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen tämänvuotinen ympäristöpalkinto on myönnetty kolmelle aktiivisesti Kirkkonummen ympäristön hyväksi työtä tekevälle toimijalle. Vuoden 2020 ympäristöpalkinnon saivat palkitsemistilaisuudessa perjantaina 28.8. Nissnikun koulun virtuaaliluokkien järjestämä jättikirppis-tapahtuma, Ari Tuupanen sekä Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmä.
 
-Vuoden 2020 ympäristöpalkinnon myöntämisperusteissa on tänä vuonna nostettu erityisesti esiin kierrätykseen liittyvät kirpputorit. Oikeammin termein kirpputoritoiminta on tavaroiden uudelleen käyttöä, joka on omiaan vähentämään tarpeetonta kulutusta ja tuo tavaroille hyödyllisen uusiokäytön, kertoi palkintoraadin puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Timo Haapaniemi palkitsemistilaisuudessa.

-Vastuullinen kuluttaminen ja tavaroiden uudelleen käyttö ovat tärkeitä ympäristötekoja. Siinä säästyy energiaa ja maapallon luonnonvaroja. Palkittava Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmä on moderni somepohjainen toteutus kirpputorille. Toisena palkittavassa Nissnikun koulun virtuaaliluokan Masalan jättikirppis-tapahtumassa korostuu lisäksi erityisesti se, että projekti on virtuaaliluokkien opiskelijoiden yhteinen yhteisöllinen hanke, joka sitouttaa kaikki oppilaat mukaan tärkeään kiertotaloustyöhön, korosti Haapaniemi onnittelupuheessaan.

-Kolmantena merkittävänä palkinnon saajana on Ari Tuupanen, joka on tehnyt esimerkillisesti vapaaehtoisesti töitä meidän kaikkien elinympäristön ja luonnon hyväksi keräämällä roskia ja jätteitä ja siistimällä ympäristöämme, kertoi Haapaniemi. 

Masalan jättiskirppis – ekologista elämäntapaa tukeva yhteisöllinen tapahtuma

Nissnikun koulun virtuaaliluokat ovat järjestäneet Masalan jättikirppis -tapahtumaa syksystä 2001 lähtien eli lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Jättikirppis on järjestetty vuosittain kahdesti, kevät- ja syyslukukaudella.

Jättikirppis on ekologista elämäntapaa tukeva yhteisöllinen tapahtuma, joka mahdollistaa tavaroiden uudelleenkäytön ja lisää järjestävien nuorten sekä muiden tapahtumaan osallistuvien tietoisuutta uudelleenkäytön mahdollisuuksista. Käyttökelpoisten tavaroiden myyminen kirpputorilla ehkäisee jätteen syntyä ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Tavaroiden uudelleenkäyttö on jätelain tavoitteiden mukaista toimintaa.

Jättikirpputori-tapahtumaan on osallistunut alusta alkaen runsaasti kirkkonummelaisia perheitä, ja tapahtumalle on muodostunut vahva alueellinen perinne. Alueellisesta vaikuttavuudesta kertoo osallistujien määrä: viime vuonna tapahtumaan osallistui noin 80 myyjää ja tapahtumassa kävi päivän aikana arviolta 650-750 ihmistä.

Ari Tuupanen - Vuosikymmenten työ puhtaamman ja viihtyisämmän elinympäristön puolesta

Ari Tuupanen palkitaan vaikuttavasta työstä Kirkkonummen luonnon ja asukkaiden hyväksi. Hän on kerännyt roskia yleisiltä alueilta, teiden varsilta ja järvien rannoilta kymmenien vuosien ajan.

Ari Tuupanen on edistänyt toiminnallaan lähiympäristön siisteyttä ja kunnan asukkaiden asuinviihtyisyyttä. Työ puhtaamman ja viihtyisämmän elinympäristön puolesta on ollut pyyteetöntä – työtä on tehty omalla kustannuksella ja vapaa-ajalla.

Roskien kerääminen ympäristöstä on arvokasta työtä, jolla vähennetään roskaantumisesta aiheutuvia ekologisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Työn kautta ehkäistään maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä sekä pinta- ja pohjavedelle aiheutuvaa pilaantumisriskiä.

Roskien keräämisen ohella Ari Tuupanen on toiminut ympäristöasioiden puolestapuhujana kirjoittamalla paikallislehden yleisönosastolle ajankohtaisista ympäristöongelmista.

Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmä edistää innovatiivisesti kiertotalouden tavoitteita

Tavaroiden lyhentyvä elinkaari on kasvava ympäristöongelma. Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmä on edistänyt kiertotalouden tavoitteita pitämällä käyttökelpoisia tuotteita kierrossa mahdollisimman pitkään. Tavaroiden uudelleenkäyttö vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja energian tarvetta sekä vähentää tavaroiden valmistuksesta ja hävittämisestä aiheutuvia päästöjä. Samalla kaatopaikkajätteen määrä vähenee.

Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmän toiminta on lisännyt osaltaan käytetyn tavaran arvostusta. Facebook-ryhmässä jaetaan myös vähäarvoista tavaraa, joka ei kierrä tehokkaasti muiden kanavien kautta. Yhden jäte voi olla toisen aarre.

Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmässä on mukana 4300 jäsentä. Palkinto kohdistetaan koko ryhmälle. Ryhmän jäsenet ovat ottaneet käytetyn tavaran uudelleenkäytön omaksi asiakseen ja mahdollistaneet aktiivisuudellaan tavaroiden tehokkaan kierron.

Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmä on modernilla ja innovatiivisella tavalla edistänyt tavaroiden uudelleenkäyttöä ja ehkäissyt luonnonvarojen tuhlausta sekä jätteen syntymistä. Tavaroiden uudelleenkäyttö on helppoa ja mutkatonta sosiaaliseen mediaan perustettujen ryhmien ansiosta.

Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaettiin nyt viidettä kertaa. Palkintoraatiin kuuluivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi, yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja ympäristöpäällikkö Anu Hynninen. Raati valitsi palkittavat kuntalaisilta tulleiden ehdotusten perusteella.

Ympäristöpalkinnon myöntämisperusteet

  • Ympäristöpalkinnon saaja on Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkkonummelainen yksityishenkilö,

  • Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla,

  • Palkinto myönnetään ympäristönsuojelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuuriympäristön hoitoon, vesiensuojeluun, ympäristövalistukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen,

  • Palkinnon saaja ei ole aikaisemmin saanut kunnalta vastaavaa tunnustusta ympäristöasioissa.

""