Kirkkonummen Veden veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksut muuttuvat 1.4.2022 alkaen

23.02.2022 14:27

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Vesihuolto Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen Vesi on korottanut edellisen kerran veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksuja vuonna 2016. Nyt toteutettavalla hintojen korotuksella turvataan Kirkkonummen Veden toimintavarmuus tulevaisuudessakin. Kirkkonummella on käytössä vanhaa 1960-luvulla rakennettua vesijohto- ja viemäriverkostoa, joka alkaa olla saneeraustarpeessa. Kirkkonummen Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi HSY:lle. Tulevina vuosina on näköpiirissä korotuspaineita mm jäteveden käsittelyn kustannuksissa aina vuoteen 2032 saakka.

Perusmaksujen muutos

Kirkkonummen Veden perusmaksut määräytyvät mittarikoon mukaan. Kiinteistöillä, joilla vedenkulutus on vähäisempää, käytetään pienintä vesimittaria, jonka perusmaksu on alhaisin. Kiinteistöillä, joilla vettä kuluu paljon, vesimittari ja perusmaksu ovat vastaavasti suurempia.

Kirkkonummen Vesi korottaa veden ja jäteveden perusmaksuja 1.4.2022 alkaen.
Hinnoittelumuutoksen tavoitteena on perusmaksujen jakautuminen oikeudenmukaisemmin. Aiemman kolmiportaisen hinnoitteluasteikon tilalle tulee uusi viisiportainen hinnoitteluasteikko.

Omakotitalojen perusmaksut on muutettu omaan maksuluokkaan ja ne pienenevät.

Korotukset painottuvat etenkin rivitaloihin ja pieniin kerrostaloihin, koska näiden vedenkulutus on todellisuudessa suurempaa kuin omakotitaloissa.

1.4.2022 voimaan tulevassa hinnastossa veden ja jäteveden perusmaksuluokat ovat seuraavat:

-        0-22 mm (sisältää vesimittarikoon 20 mm) omakotitalot ym. pienet kohteet

-        23-45 mm (sisältää vesimittarikoot 25, 32 ja 40 mm) rivitalot, pienet kerrostalot

-        45- 70 mm (sisältää mittarikoot 50 ja 65 mm), suuremmat kerrostalot

-        71-101 mm (sisältää mittarikoot 80 ja 100 mm) teollisuuslaitokset yms.

-        102 - 151 mm (sisältää mittarikoot 125 ja 150 mm)

Kirkkonummen Veden asiakkaista n. 90% eli lähes kaikki omakotitalot kuuluvat alimpaan maksuluokkaan, jossa arvonlisäverollinen perusmaksu pienenee parilla kympillä noin 230 euroon vuodessa.  Suurimman mittarikoon vesimittareita ei ole käytössä Kirkkonummella tällä hetkellä, mutta hintaportaalla on haluttu varautua myös tulevaan teollisuusrakentamiseen.

Käyttömaksujen muutos

Käyttömaksut perustuvat veden mitattuun kulutukseen.

Veden käyttömaksua nostetaan 2 % ja jäteveden käyttömaksua 5 %.

Keskimääräisen perheen (4 hlö) veden ja jäteveden arvonlisäverollinen käyttömaksu nousee noin 3,15€ kuukaudessa verrattuna vuoden 2021 hinnastoon.

Kirkkonummen Vesi

vesi@kirkkonummi.fi

https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummen-vesi

Vesipisara