Kirkkonummen varhaiskasvatus työskentelee määrätietoisesti kestävän tulevaisuuden puolesta – työ ympäristökasvatuksen saralla tuottaa esimerkillistä tulosta

08.06.2021 16:46

Kategoria: Varhaiskasvatus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset

Toukokuun puolenvälin jälkeen kerroimme Kirkkonummen varhaiskasvatuksesta iloisia uutisia, kun Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi myönsi Vihreä lippu -sertifikaatin peräti viidelletoista kirkkonummelaiselle varhaiskasvatuksen toimijalle. Päiväkodeissa ja asukaspuistoissa tehtävä työ ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen parissa tuottaa upeaa tulosta.

Ensimmäisen Vihreän lippunsa Kirkkonummella saivat Asukaspuisto Fyyri, Asukaspuisto Piennarpiha ja Asukaspuisto Veikonvintti sekä Kantvikin, Kartanonrannan, Kolsarin, Koskentorin, Masalan, Neidonkallion, Nissnikun, Ravalsin, Vuorenmäen, Jokirinteen päiväkodit sekä Hommas ja Prästgårdsbackens daghem. Ennestään samaan ovat yltäneet myös Sepänkannaksen ja Laajakallion päiväkodit.

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa Vihreä Lippu -ohjelmaan osallistuminen on osa kestävään elämäntapaan kasvamista. Lapset osallistuvat aktiivisesti kasvattajien rinnalla tavoitteiden asettamiseen, toimintatapojen valintaan ja arviointiin. Arjessa yhdessä tehdyt vastuulliset valinnat ja ratkaisut opettavat kestävää elämäntapaa ja vahvistavat lasten roolia ympäristötoimijoina. Lapset oppivat kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä.

Myös luonnossa oppiminen on kiinteä osa varhaiskasvatusta Kirkkonummella. Kaikki lapset viettävät ryhmänsä kanssa yhden päivän viikossa luonnossa liikkuen ja oppien. Yhteisöllisyys, toisten ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen sekä ilo yhdessä tekemisestä ovat jo osa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

Vihreä Lippu -työ päiväkotien arjessa

Kun Kirkkonummella lähdettiin kehittämään ympäristökasvatusta yhdeksi varhaiskasvatuksen painopistealueista, osassa päiväkodeista hieman epäröitiin. Ajateltiin, että Vihreä lippu -sertifikaatin saavuttaminen on monimutkaisen, jopa mahdottoman työn takana. Mutta toisin kävi! Tänään Kirkkonummi on todellinen tien näyttäjä ja tekee mitä lupaa.

– Ohjelma ei ole vaikea toteuttaa ja se on helppo ottaa mukaan sekä ohjattuun toimintaan että arkipäivän tekemisiin, kertoo ympäristökasvattaja Merja Leinonen.

Selkeät toimintatavat ja rakenteet tukevat toiminnan kehittämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Niin lapset kuin aikuisetkin huomaavat, että tavoitteisiin päästään pienillä arkipäivän teoilla. Ympäristöraadit päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ovat myös tuoneet mukanaan uuden tavan toimia. Raadeissa eri ikäiset lapset pääsevät mukaan suunnittelemaan toimintaa ja oppivat samalla kokoustekniikkaa ja sen, että he voivat oikeasti vaikuttaa asioihin.

– Tavoitteisiin päästään pienillä teoilla ja näkyviä tuloksia syntyy alusta lähtien. Se onkin todella palkitsevaa, Leinonen jatkaa.

Vihreä lippu -ohjelmassa on monta eri teemaa, joista voi valita omaan toimintaansa sopivimmat. Jätteen vähentäminen on ollut teemana useassa varhaiskasvatuksen toimipaikassa. Myös vesi ja yhteinen maapallomme ovat olleet suosittuja.

Biojätteen määrää on ihan konkreettisesti punnittu. Tavoitteena on ottaa ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä ja vähentää hävikkiä. Lasten kanssa on keskusteltu, mistä ruoka on tullut pöytään ja kuinka monien käsien kautta se on kiertänyt ennen lautaselle tuloa. Hyvin käytännönläheistä siis.

Paperille on piirretty molemmille puolille. Roskia on kerätty ja lajiteltu ja erityisesti on mietitty kuinka tavaran ja siitä syntyvän jätteen määrää saisi vähennettyä. Tarvitseeko aina ostaa uutta vai voisiko vanhaa korjata, tuunata, lainata, tai ostaa kirpparilta? Tai jättää kokonaan hankkimatta. Onko hankittu tuote kestävä vai kertakäyttöinen? Entä lahjat. Millaisia ovat aineettomat lahjat? Vanhemmat ovatkin voineet saada lahjaksi pikkuautohieronnan tai opastetun retken metsäpaikalle.

Asukaspuistot palkittiin esimerkillisestä ympäristökasvatustyöstään ja valittiin Vihreä lippu -toimijoiksi

Kirkkonummen asukaspuistot palkittiin Vihreä -lippu sertifikaatin lisäksi esimerkillisestä ympäristökasvatustyöstään, kun ne valittiin kolmen muun toimijan kanssa vuoden Vihreä lippu -toimijoiksi. Valinnan teki FEE Suomen Vihreä lippu -toimikunta.

Kirkkonummen asukaspuistoissa ensimmäisenä Vihreä lippu -teemana oli jätteiden vähentäminen. Vihreä lippu toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin asiakkaiden kanssa yhdessä ja toiminnassa panostettiin konkreettiseen tekemiseen. Kierrättämistä, lajittelua sekä muita ekotekoja harjoiteltiinkin ahkerasti lasten ja vanhempien kanssa erilaisten leikkien kautta. Asukaspuistoissa haluttiin myös panostaa lasten luontosuhteen kehittämiseen ja sitä kautta luoda innostusta ympäristöstä huolehtimiseen. Koronavuosi loi luontevat puitteet aktiiviselle metsäretkitoiminnalle sekä ulkona oppimiselle.

Asukaspuisto Fyyrin Ekosankaritoiminnassa pienet ekosankarit viilettivät monenlaisten ekotekojen parissa sankariviitat hulmuten. Työ ympäristön hyväksi jatkui myös kotona perheiden lainatessa ekosankarimateriaalia kotiin ja kymmenet lapset ovatkin jo saaneet rintaansa virallisen ekosankarimerkin.

Masalan Asukaspuisto Piennarpihalla järjestettiin riemukkaat kestävän kehityksen olympialaiset, jossa kaikki lajipisteet oli toteutettu kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Olympialaiset saivat sekä lapset, että aikuiset reippaasti liikkeelle. Myös toiminnallinen ja havaintoesimerkein toteutettu ruokahävikkiviikko kiinnosti perheitä sekä toden teolla havahdutti perheitä asian suhteen.

Veikkolassa Asukaspuisto Veikonvintin projektin kohokohdiksi nousivat teeman ympärille rakennetut Vihreä lippu olympialaiset, laskiaisrieha sekä monet puistotreffit.  Veikonvintin asiakasperheet innostuivatkin erityisesti kierrättämisestä ja halusivat tietää asiasta enemmän. Yhdessä etsittiin tietoa ja kierrättäminen lähti upeasti asukaspuistossa käyntiin. Mikä parasta, perheet innostuivat kierrättämään myös kotona!

Asukaspuistojen Vihreä lippu -projektissa valkeni niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin, ettei kestävän kehityksen asiat ole mitenkään monimutkaisia tai vaikeita. Todella moni huomaisikin jo tekevänsä paljon hyviä tekoja ympäristön hyvinvoinnin puolesta.

– Vihreä lippu -toiminnassa huomasimme, että itse omin käsin tekeminen on todella tärkeää! Olemme niin sanotusti unohtaneet luennoimisen sekä opettamalla opettamisen ja tarjonneet mahdollisuuksia oivaltaa itse, kokeilla itse sekä tehdä itse, kertoo avoimen toiminnan ohjaaja Nina Heiliö Asukaspuisto Fyyristä.

Kirkkonummella perhepäivähoitajat osallistuvat kansalliseen pilottiprojektiin

Kirkkonummen perhepäivähoitajat ovat ensimmäinen perhepäivähoitoryhmä, joka osallistuu kokonaisuudessaan Vihreä lippu -toimintaan. He toimivat pilottina tässä suhteessa ja antavat työn edetessä FEE Suomelle palautetta siitä, kuinka toiminta sujuu ja miten sitä voi kehittää perhepäivähoidon toiminnassa.

Perhepäivähoitaja Heli Ahlqvist on juuri valmistunut työnsä ohessa ympäristökasvattajaksi ja on yksi raatiryhmän innokkaista vetäjistä. Hän on opiskelun tiimoilta kartoittanut kestävää kehitystä perhepäivähoidossa.

– Olemme iloisia, että voimme yhdessä lasten ja perheiden kanssa lisätä kestävän kehityksen näkökulmaa myös arkielämään, iloitsee Ahlqvist.

Iloiten ja oppien, rohkeasti kohti kestävää elämäntapaa – tillsammans

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistä matkaa kohti kestävämpää elämäntapaa – iloiten ja oppien, kuten varhaiskasvatuksen uudessa visiossa kuvataan.

– Halusimme visiossamme kuvata selkeää päämäärää ja kuvaa tulevaisuudesta – sellaista, mikä innostaa ja rohkaisee meitä ja tuo selkeän punaisen langan varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma. Visiolla kirkastetaan myös varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita.

– Visiossamme näkyy vahvasti jatkuvan oppimisen merkitys lapsen kasvussa ja elämässä, Vesiluoma jatkaa. Vaikka ilon kokeminen oppimisessa on itsessään jo arvokas ja tärkeä asia, oppimisen ilo edistää myös halua oppia uusia asioita ja on vahvasti yhteydessä lapsen uteliaisuuteen ja luovuuteen – jotka ovat tärkeitä tulevaisuustaitoja.

Varhaiskasvatuksen uusi visio luotiin yhteistyössä henkilöstön kanssa niin, että kaikilla oli siihen mahdollisuus osallistua – loppuäänestykseen valikoituneista ehdotuksista kaikki sisälsivät ilmaisun ja päämäärän kestävästä elämäntavasta.

Vesiluoma iloitsee erityisen paljon siitä, että kauniista sanoista on jo siirrytty merkityksellisiin tekoihin. Kiitos tästä kuuluu osaavalle ja innostuneelle henkilöstölle, joka yhdessä lasten kanssa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti luo kestävää elämäntapaa. Opimme yhdessä arjessa omien tekojemme vaikutuksista muihin ihmisiin, luontoon ja ympäröivään maailmaan.

Asukaspuisto Fyyrin Ekosankarilapset lajittelemassa