Kirkkonummen uimahallin toimistotila vuokrataan kampaamo-/parturitoiminnan harjoittamista varten

10.06.2021 07:40

Kategoria: Nuoriso- ja liikuntapalvelut Yrittäjyys

Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut vuokraa Kirkkonummen uimahallin (Gesterbyntie 41, Kirkkonummi) sisääntuloaulan yhteydessä olevan toimistotilan kampaamo-/parturitoiminnan harjoittamista varten. Vuokrakausi alkaa 2.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vuokrattava tila on ikkunallinen, 20 m2:n kokoinen toimistotila, jossa on vesipiste. Tila vuokrataan tarjousten perusteella suurinta kuukausivuokraa tarjonneelle yrittäjälle. Lähtöhinta tarjouksissa on 500 euroa/kuukausi, alle 500,00 euroa/ kuukausi suuruisia kuukausivuokratarjouksia ei hyväksytä. Vuokra ei sisällä arvonlisäveroa. Sähkömaksut eivät kuulu vuokraan ja ne laskutetaan vuokralaiselta erikseen. Tarjousten vertailu suoritetaan tarjouksessa ilmoitetun 12 ensimmäisen vuokrakuukauden vuokratulojen summan perusteella ilman liitteen 1 mukaista mahdollista vuokrankorotusta.

Tarjouksesta tulee käydä ilmi yrityksen nimi, yhteystiedot sekä y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, palvelutoiminnan suunnitelma sekä vuokratarjous. Tarjoukseen liitetään kohdassa; Tarjoukseen tulee liittää mainitut selvitykset 1-6.

Tilan vuokraamiseen liittyvät muut ehdot on määritelty liitteessä 1 sekä liitteenä olevassa vuokrasopimuksessa 3 (valittavan tulee sitoutua liitteen 3 mukaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen). Liitteet ovat suomenkielisiä.

Tarjoukset tulee jättää 24.6.2021 klo 12.00 mennessä osoitteella:

Kirkkonummen kunta/ nuoriso- ja liikuntapalvelut
PL 20
02401 KIRKKONUMMI

Kuoreen tulee kirjata merkintä ”TARJOUS uimahallin toimistotilan vuokraamisesta”

Tai

sähköpostitse osoitteeseen nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

Tarjoukseen tulee liittää:

1) Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisen rekisteriin.
2) Selvitys veronmaksuasioista.
3) Ote kaupparekisteristä.

Jos yrittäjällä on työntekijöitä, niin tarjoukseen tulee liittää:

4) Todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
6) Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Kohdissa 1-6 tarkoitetut todistukset voivat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja tarjouksen jättämispäivästä lukien.

Lisätietoja:

vapaa-aikapalveluiden suunnittelija Päivi Sorvari p.040-126 9625 tai paivi.sorvari(a)kirkkonummi.fi 

Liitteet (liitteet ovat suomenkielisiä):

Liite 1 Kirkkonummen uimahallin toimistotilan vuokraus / vuokraamiseen liittyvät ehdot (pdf)
Liite 2 Kirkkonummen uimahallin aukioloajat 2021(pdf)
Liite 3 Kirkkonummen uimahallin toimistotilan vuokrasopimuspohja (pdf)

Kirkkonummen uimahallin toimistotila