Kirkkonummen Sinä teet suojatien -kampanja

22.08.2017 09:08

Kategoria:

Kirkkonummen kunta toteuttaa Sinä teet suojatien -kampanjan 21.–27.8.2017 (viikko 34). Kampanjan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta edistämällä turvallista liikennekäyttäytymistä suojateiden yhteydessä. Sinä, minä ja me teemme yhdessä suojatien.

Kampanjaviikon aikana toteutetaan erilasia teemaan liittyviä toimintamalleja Kirkkonummen päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla.

Lisäksi Liikenneturva ja Kirkkonummen liikenneturvallisuusryhmä toteuttavat lauantaina 26.8.2017 suojatieteemaisen ständin Kirkkonummipäivien järjestötorilla. Mahdollisuus maalata suojatien kasvomaalaus. Tapahtuma on avoin kaikille. Tervetuloa!

""

Tietoa suojateistä ja liikenneturvallisuudesta Kirkkonummella

Kirkkonummella tapahtuu keskimäärin 210 liikenneonnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksissa loukkaantuu 35 henkilöä ja kuolee keskimäärin 0,8 henkilöä vuodessa. Onnettomuuksien lisäksi liikenteessä tapahtuu läheltä piti -tilanteita joka päivä ja liikenteessä liikkuminen koetaan usein turvattomaksi eri liikkujaryhmissä.

Kirkkonummen kunnalle laaditaan parhaillaan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa. Suunnitelman laadinnan yhteydessä liikenneturvallisuusasioita halutaan nostaa esiin tehostetusti. Sinä teet suojatien -kampanja on yksi kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän valitsemista keinoista lisätä kuntalaisten tietoutta liikenneturvallisuudesta Kirkkonummella. Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2017.

Suojatieonnettomuudet ovat suurelta osin inhimillisen virheen seurausta: kuljettaja ei huomaa kävelijää tai tekee havainnon liian myöhään. Vilkaisu älypuhelimeen tai katsaus navigaattoriin voi luoda vaaratilanteen suojatielle tulevalle jalankulkijalle. Etenkin jos autolla on nopeutta sallittua enemmän.

Jalankulkijan turvallisuuden kannalta ero 30 km/h ja 40 km/h nopeuden välillä on käänteentekevä. Siinä, missä 30 km/h nopeudella ajanut kuljettaja sekunnin reaktioajan jälkeen jarruttamalla on saanut ajoneuvonsa pysähdyksiin, on vastaavassa kohdassa 10 km/h nopeammin ajaneella kuljettajalla nopeutta vielä reilusti yli kolmekymppiä.

""

Suojatiellä ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Silti ylittäjänkin on oltava tarkkaavainen.

Kuljettaja, muista nämä:

  1. Noudata nopeusrajoituksia. Aja koulujen läheisyydessä tavallista rauhallisemmin.
  2. Anna tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.
  3. Lähesty liikennevaloja sellaisella nopeudella, jolla saat auton pysähtymään ilman hätäjarrutusta valojen vaihtuessa keltaiseksi.
  4. Pieni lapsi jää herkästi katveeseen. Seuraa koulujen läheisyydessä ja asuinalueilla tien reunoja ja katvealueita. Näin ehdit tekemään havainnot ajoissa.
  5. Vältä auton peruuttamista alueella, jossa on leikkiviä lapsia.

Lisätietoja

Tiina Koivisto puh. 050 413 7439
Anna Hakamäki puh. 050 413 7467
Kirkkonummen kunta

Anna Korpinen
Sitowise (liikenneturvallisuuskoordinaattori)
anna.korpinen@sito.fi
040 658 5673

""

suojatie