Kirkkonummen perusturvapalveluiden palvelutarjonta koronavirustilanteessa

03.04.2020 16:30

Kategoria: Koronatilanne Perusturva

Sosiaalipalvelut

Perhepalveluiden ja lastensuojelun toiminta

Lastensuojelu toimii. Lapsiperheille tarjotaan sosiaalipalveluita tarveharkinnan mukaan. Olemme lisänneet puhelinneuvontaa ja käytössä on nyt kaksi päivystysnumeroa, josta saa sosiaalihuollon ammattilaisen kiinni arkipäivinä klo 8-15.

Puhelinnumerot ovat puh. 040 5739193 ja puh. 050 588 0990.

Käytössä on liikkuvan työn tiimi, joka vastaa perheiden erilaisiin avun tarpeisiin. Yhteistyötahot ja perheet voivat olla yhteydessä sekä päivystysnumeroihin ja perheiden vastuusosiaalityöntekijöihin.

Aikuissosiaalityö ja maahanmuuttajien kotouttamisen palvelut 

Ensisijaisesti puhelinneuvonta ma, ke, pe klo 9.00 - 11.00 ja ti, to klo 12.00 - 14.00, p. 040 1269 563

Puhelinneuvontaan voit olla yhteydessä, mikäli olet 18-64 –vuotias ja tarvitset elämäntilanteeseen liittyvää tukea tai neuvoa (esim. talousasioihin, erotilanteisiin, asumiseen, päihteidenkäyttöön tai äkillisiin elämänmuutoksiin liittyvät asiat) tai haluat kysyä aikuissosiaalityöhön, täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen liittyvää asiaa.

Työntekijöiden puhelinajat arkisin klo 12-13:

Työikäiset (18-64 v.)

18-34-vuotiaat sosiaalityöntekijä p. 040 126 9560

35-64-vuotiaat sosiaalityöntekijä p.  040 126 9569

Ikäihmisten tiimi (65 v. täyttäneet) sosiaalityöntekijä p. 040 126 9676, sosiaalityöntekijä p. 040 126 9509

Maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden asiakkaat:

Yhteydenotot sosiaaliohjaajille:

sosiaaliohjaaja 040 126 9814, ma-pe 12-13

sosiaaliohjaaja 040 126 9803, ma-to 8-16, pe 8-15

sosiaaliohjaaja 040 126 9698, ma-to 8-16, pe 8-15

Terveyspalvelut

Kiirevastaanotto (ensiapu) on avoinna joka päivä klo 8.00 – 20.00

Terveyskeskuksen puhelinnumero koronavirusasioissa on 09 2968 3401 ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-15. Tosin puhelimemme ovat valitettavasti ruuhkautuneet monenlaisten tiedustelujen takia. HUS:n Päivystysapu-puhelin on 24/7 avoinna numerossa 116 117. Valtakunnallinen neuvontapuhelin, josta saa yleistä tietoa koronavirusasioissa puh 0295 535 535 arkisin 8-21 ja lauantaisi klo 9-15.

Hengitystieinfektiopotilaille on Kirkkonummen pääterveysasemalla erillinen odotusaula. Näiden potilaiden hoitoarviot tapahtuvat puhelimitse sovitulla ajanvarauksella.

Kiireettömille ajanvarausvastaanotoille olevat ajat ovat pääasiassa voimassa. Mikäli peruutusilmoitusta ei ole tullut niin vastaanotolle voi tulla. Suosittelemme perumaan ajan, jos ilmenee hengitystieinfektion oireita.

Neuvolatoimintaa jatketaan normaalisti niin pitkään kuin olosuhteet ja henkilöstöresurssit sen mahdollistavat. Neuvolaan tullaan vain täysin terveenä. Jos vaan mahdollista, jätäthän sisarukset kotiin ja vietä mahdollisimman vähän aikaan neuvolan odotustilassa. Terveydenhoitajiin voi olla yhteydessä puhelimitse. Kotikäyntejä on pyritty minimoimaan, perheohjaajat tekevät ohjaustyötä pääsääntöisesti puhelimitse tai kotikäyntejä ulkoillen. Neuvolapsykologin ajanvarauksia ei ole peruttu ja psykologi on hyvin tavoitettavissa puhelimitse.   

Koululaisten asioissa voi olla Wilman kautta tai puhelimitse yhteydessä kouluterveydenhoitajille. Kouluterveydenhoitajat ovat tavoittavissa kouluilla ajanvarauksella.  Jos sinulla on aika varattu kouluterveydenhuollossa eikä sitä ole peruttu niin voit saapua vastaanotolle.  

Puolustusvoimien ennakkoterveystarkastuksia pyritään myös tekemään tässä vaiheessa. Huomioi, että varatulle ajalle voi tulla vain terveenä.

Suun terveydenhuolto 

·Ajanvaraus: 

Ajanvaraukset ja niiden muutokset toivotaan tehtävän ensisijaisesti puhelimitse p. 09 2968 3269. Ajanvarausnumerossa voi myös jättää soittopyynnön. 

Ajanvaraus on avoinna normaalisti: arkisin ma-to klo 8.00 – 15.30 ja pe klo 8.00 – 15.00. 

 
Ajan peruutukset voi tehdä vuorokauden ympäri puhelinvastaajaan p. 09 2968 3338.   

·Kiireetön hoito: 

Kiireettömän hoidon aikoja joudutaan perumaan ja uusia kiireettömän hoidon aikoja ei anneta tällä hetkellä suun terveydenhuollon toiminnan luonteesta johtuvan kohonneen koronavirustaudin leviämisriskin vuoksi. Kiireettömän hoidon rajauksilla pyritään varmistamaan työ- ja potilasturvallisuus sekä henkilöstöresurssien ja suojavarusteiden riittävyys epidemian kaikissa vaiheissa.  

·Kiireellinen hoito: 

Kiireellinen ja välttämätön suun terveydenhuolto jatkuu pääosin normaalisti. Poikkeuksena ovat riskiryhmiin kuuluvien hoito sekä hengitystieinfektio-oireisten hoito, joissa on joitakin muutoksia. Tarkemmat tiedot löytyvät Suun terveydenhuollon internetsivuilta.  

Toimintakyvyn tukipalvelut

Ryhmätoiminnat, kehitysvammaisten työkeskus ja kuntouttavan työtoiminta on keskeytetty, mutta asiakkaisiin ollaan tarvittaessa puhelimitse yhteydessä. Työllistymisyksikkö Toimarissa ”KotiToimarin” toiminta (mm. kauppa- ja ateriapalvelu) jatkuu työntekijöiden voimin.

Muissa kuin yllämainituissa palveluissa palvellaan normaalisti. Varatulle vastaanotolle voi mennä, mutta asiakastyössä käytetään myös etäyhteyksiä, mikäli se asiakkaan tilanne huomioiden on mahdollista. Tästä sovitaan aina asiakkaan kanssa etukäteen. Puhelinpäivystystä on lisätty ja lisätään edelleen tarpeen mukaan. Toimintokohtaiset ajantasaiset tiedot löytyvät kunnan nettisivuilta kunkin palvelun omalta sivulta.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille on käytössä ”Ota yhteyttä” -nappi kunnan internet-sivuilla.

Päihdepalvelujen päivystys on avoinna viikon jokaisena päivänä 12-15, Virkatie 1, B-ovi, puh.  050 4140 979.

Mielenterveyspalveluiden puhelinajat ma-pe klo 12-14 puh. 040 535 4919

Vammaispalvelu puhelinaika 23.3.-12.4. tehostetusti klo 13-14 joka arkipäivä (maanantai-perjantai) puh. 09 29671.

Nuorten hyvinvointiaseman neuvontapuhelin 040 772 8124 ti klo 10-11 ja to klo 12-18. Muina aikoina voi jättää teksti- tai puheviestin.

Perheneuvolan puhelinaika ma-to klo 12-13, pe klo 9-10, puh. 040 1269 249

Ikäihmisten palvelut

Ympärivuorokautiset hoivayksiköt toimivat normaalisti, mutta vierailut niissä on kielletty.

Kotihoito palvelee nykyisiä asiakkaitaan kuten tähänkin asti ja uusia asiakkaita otetaan palvelun piiriin voimassa olevien kotihoidon kriteerien mukaan.

Seniorilinja palvelee puhelimitse numerossa 040 1269 900.

Ikäihmisten päivätoiminta sekä perjantai- ja keskiviikkokahvilat ovat tauolla.

Intervallijaksot perutaan niiltä osin kuin se mahdollista.

Muistipoliklinikka toimii pääosin puhelinkontaktein.

Majakka