Kirkkonummen opetustoimi mukana kahdessa innovaatiossa HundrED –projektissa edistämässä Suomea koulutuksen mallimaana!

28.04.2016 13:19

Kategoria: Opetus Lapset Nuoret

Erilaista matematiikkaa

Maailman parhaaksi opettajaksi (The Global Teacher Prize) ehdolla ollut Maarit Rossi yhdistää matematiikan
opetuksessaan toiminnallisuuden, oppilaslähtöisyyden ja ilmiöpohjaisuuden. Hän auttaa oppilaita näkemään
matematiikan itselleen merkityksellisenä, haastavana ja hauskana. Rossin matematiikantunneilla oppilaat
ratkaisevat ongelmia, kehittävät päättelytaitoja, työskentelevät ryhmissä ja oppivat matematiikkaa tekemällä ja
kokeilemalla. HundrED -hankkeessa Kirkkonummen koulut kokeilevat uudenlaisia tapoja opiskella
matematiikkaa tavoitteenaan luoda toimivia käytäntöjä, joita on mahdollista hyödyntää kaikkialla maailmassa.

 

Koulu purjeveneessä

Sail For Good (SFG) on vuosien 2016– 2 022 aikana toteutettavan, yhden perheen
maailmanympäripurjehduksen ympärille rakentuva, oppimaan oppimisen ja koulutusviennin hanke. Siinä
tulevaisuuden digitaalisen koulun prototyyppi on suunniteltu purjeveneeseen kolmea lasta varten. Hankkeessa
tutkitaan ja kehitetään uudenlaisia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä etäoppimisen ja opetuksen tapoja, demonstroidaan älykkäiden oppimisalustojen ja uudenlaisten sisältöjen käyttöä sekä􀀀 kokeillaan globaalin oppimisen arviointia.