Kirkkonummen kunta osallistui Taisto18-harjoitukseen

07.11.2018 16:43

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen kunta osallistui keskiviikkona 7.11.2018 valtakunnalliseen tietoturva- ja tietosuojaharjoitukseen Taisto18. Päivän aikana kunnan johto ja tietoturva- ja tietosuojaryhmä suorittivat tehtäviä, jotka liittyivät suureen tietosuojauhkaan.

Harjoituksen käytännön toteutuksesta vastasi Väestörekisterikeskus yhteistyössä Suomen poliisin, tietosuojavaltuutetun toimiston, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin sekä Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Harjoitus järjestettiin, koska uusi tietosuoja-asetus on tuonut organisaatioille uusia keskeisiä velvoitteita hallita henkilötietojen tietoturvaloukkauksia, ja harjoitus antaa organisaatioille mahdollisuuden testata ja harjoitella tätä kyvykkyyttä.

– Harjoitus antoi hyvän näkymän kuntaorganisaatiomme varautumisen asteesta, hallintojohtaja Anu Karkinen toteaa. Toimintavalmiutemme on korkealla tasolla. Toki kehitettävää on aina, ja harjoituksen myötä tunnistimme monia keskeisiä kohtia, joihin tulee vielä paneutua tarkemmin. Harjoituksissa eteen tulleet tilanteet edellyttivät vahvaa osaamista ja nopeaa reagointikykyä, ja näissä vaatimuksissa onnistuimme erinomaisesti.

Kunnan tietoturva- ja tietosuojaryhmä Taisto18-harjoituksessa