Kirkkonummen kunta ja Laurea solmivat yhteistyösopimuksen kansalaisten osallisuuden edistämiseksi

19.03.2021 10:30

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Yhteistyö liittyy vuosina 2020-2023 Laureassa toteutettavaan tiedon huoltovarmuuden tutkimushankkeeseen (IRWIN), jossa tutkitaan kansalaisten yhteistoimijuutta sekä kehitetään ja testataan toimintamalleja kansalaisten osallistamiseksi varautumistoimintaan. Tiedon huoltovarmuudella tarkoitetaan yhteiskunnan palautumiskykyä tukevan tiedon oikeellisuutta, saavutettavuutta ja oikea-aikaisuutta. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia.

Perjantaina 19.3. allekirjoitettiin yhteistyösopimus Kirkkonummen kunnan ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n välillä koskien IRWIN-tutkimushankkeen (Information Resilience in a Wicked Environment) osatutkimuksen toteuttamista. Sopimuksen allekirjoittajina olivat kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja korkeakouluyksikön johtaja Valdemar Kallunki.

IRWIN-hankkeessa kehitetään yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa kansalliseen varautumisjärjestelmään tiedon huoltovarmuuden toimintamalli. Tavoitteena on, että päätöksentekijöillä ja kansalaisilla olisi käytössään oikeaa ja luotettavaa tietoa. Hankkeen toteuttajina ovat Vaasan yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut tutkimustyöhön rahoituksen Suomen Akatemialta vuosiksi 2020-2023.

Laurean osahankkeessa keskitytään kansalaisten toimijuuden mahdollistamiseen ja osallistamiseen kansallisessa varautumisjärjestelmässä. Perustana on ajatus, että kansalaisten osallisuus on edellytys sieto- ja palautumiskykyiselle yhteiskunnalle. Luotettava ja näyttöön perustuva tieto luo perustan yhteiskunnan toimintojen jatkuvuudelle. – Yhteistyö Kirkkonummen kunnan kanssa varmistaa paikallisen näkökulman tiedon huoltovarmuuteen. Tavoitteenamme on hyödyttää konkreettisesti osallistavan varautumismallin kehittämistä Kirkkonummelle, sanoo korkeakouluyksikön johtaja, dosentti Valdemar Kallunki.

Hankkeessa Laurean tutkimusryhmä selvittää, kuinka luoda tiedon huoltovarmuutta vahvistamalla kansalaisten toimijuutta sekä kansalaisten ja asiantuntijoiden välistä tiedonmuodostusta. Yhteistyössä kansalaisten ja viranhaltijoiden kanssa kehitetään ja testataan kansalaisia osallistavia käytännön ratkaisuja varautumistoimintaan. – Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio on ylpeä siitä, että Kirkkonummen kunta on ollut tässä ajankohtaisessa hankkeessa aloitteellinen. Valmistautuminen poikkeus- ja häiriötilanteisiin on jatkossa yhä keskeisempi osa kunnan varautumista ja toimintakyvyn turvaamista.

Laurean tutkimusryhmä vastaa kansalaisia koskevan osahankkeen toteutuksesta. Laurean tutkijat aloittavat tutkimustyön kansalaisten aktiivisuuteen liittyvän haastatteluaineiston keräämisellä keväällä 2021. Myöhemmin tutkimus- ja kehitystyö laajenee alueellisesti.  

Majakkalogo